Tag - John Langshaw Austin

Kalendarium

Filozofuj z kalendarium #47

8 lutego 1960 r. – w Oksfordzie zmarł John Langshaw Austin, przedstawiciel filozofii analitycznej, którego głównym przedmiotem badań były codzienne użycia języka, co zaowocowało podziałem aktów mowy na lokucyjne, illokucyjne i perlokucyjne. Kontynuatorem jego pracy jest John Searle.

Czytaj więcej