Tag - Józef Maria Bocheński

Fragment z klasyka

Józef Maria Bocheński: Mit i zabobon

Źró­dło: ten­że, Sto zabo­bo­nów. Krót­ki filo­zo­ficz­ny słow­nik zabo­bo­nów, Wydaw­nic­two PHILED, Kra­ków 1994, s. 84–85 i 136–137. MIT. Opo­wia­da­nie, o któ­rym wie­my, że jest fał­szy­we, a jed­nak trzy­ma­my się go, jak gdy­by było praw­dzi­we. Ist­nie­ją...

Czytaj więcej

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy