Tag - mądrość

Antropologia Etyka Fragment z klasyka

Platon: Mit Era

Źró­dło: Pań­stwo, 614B–620D [t. 2, tłum. Wła­dy­sław Witwic­ki, War­sza­wa 1994, s. 215–224]. Nazy­wał się Er, był synem Arme­nio­sa, a rodem był z Pam­fi­lii. Zgi­nął kie­dyś na woj­nie, a gdy po dzie­się­ciu dniach zbie­ra­no tru­py, już zepsu­te, zabra­no...

Czytaj więcej

Pytaj o numer w salonach Empiku!

logometeortrans

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy