Tag - moralna ocena osób

Etyka Felieton

Jacek Jaśtal: Via Mala

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj!” 2020 nr 5 (35), s. 38–39. W peł­nej wer­sji gra­ficz­nej jest dostęp­ny w pli­ku PDF. [Lau­retz] był nie­ogra­ni­czo­nym panem i wład­cą na Via Mala, któ­re­go każ­de spoj­rze­nie było roz­ka­zem lub groź­bą. Dzie­ci...

Czytaj więcej
Numer

Filozofuj! 2020 nr 5 (35)

Wydaw­cą cza­so­pi­sma jest Klik­nij, aby pobrać plik pdf nume­ru 5(35)/2020: Zachęcamy do lektury! Czy WIESZ, ŻE… naj­now­szy numer moż­na...

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy