Tag - pogląd prawdopodobny

Hempel wszystkie kruki są czarne
Artykuł Logika

Jakub Jernajczyk: Kruki Hempla

Tekst ukazał się w „Filo­zo­fuj!” 2019 nr 2 (26), s. 30. W pełnej wer­sji graficznej jest dostęp­ny w pliku PDF. Wszys­tkie kru­ki są czarne! Tego typu twierdzenia nie moż­na udowod­nić induk­cyjnie. Choćbyśmy wskaza­li dowol­nie dużą liczbę czarnych kruków...

Czytaj więcej

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy