Tag - prawa metafilozoficzne

Dowcip filozoficzny

Dwa pierwsze prawa metafilozoficzne

1. Dla każdego filo­zo­fa głoszącego jakieśtwierdze­nie ist­nieje filo­zof głoszą­cy twierdze­nie stanow­iące negację tego pier­wszego. 2. Obaj są w błędzie. Dowcip został opublikowany w dziale „Z przymrużeniem oka” > „Filozofuj!” 2017, nr 3: Tajemnica istnienia Mile...

Czytaj więcej

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy