Tag - prawdomówność

Etyka Fragment z klasyka

Immanuel Kant: O kłamstwie

Źró­dło: I. Kant, O domnie­ma­nym pra­wie do kłam­stwa z pobu­dek miło­ści ludz­kiej, przeł. A. Grze­liń­ski i D. Pakal­ski, w: ten­że, Dzie­ła zebra­ne, Toruń: Wydaw­nic­two Nauko­we Uni­wer­sy­te­tu im. Miko­ła­ja Koper­ni­ka 2012, t. VI, s. 411–415 Pierw­sze...

Czytaj więcej
Numer

Filozofuj! 2016 nr 3 (9)

Publikujemy dziewiąty numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Temat numeru: prawda. Fundamentalna...

Pytaj o numer w salonach Empiku! logometeortrans  

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy