Tag - przekonywanie

Epistemologia Fragment z klasyka

Theodor W. Adorno: Po-sokratykom

Źró­dło: Mini­ma Mora­lia. Reflek­sje z poha­ra­ta­ne­go życia, przeł. M. Łuka­sie­wicz, Kra­ków: Wydaw­nic­two Lite­rac­kie 1999, s. 77–78. Dla inte­lek­tu­ali­sty, któ­ry zamie­rza upra­wiać to, co kie­dyś zwa­ło się filo­zo­fią, naj­bar­dziej nie­sto­sow­ną rze­czą jest chcieć...

Czytaj więcej
Numer

Filozofuj! 2018 nr 3 (21)

Czym zatem jest sprawiedliwość? Na czym polega? Czego dotyczy? W kolejnych artykułach nasi autorzy zastanawiają się nad naturą sprawiedliwości, jej rodzajami...

Pytaj o numer w salonach Empiku! logometeortrans  

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy