Tag - reguły

Fragment z klasyka

Johan Huizinga: Psuj zabawy

Źró­dło: Johan Huizin­ga, Homo ludens. Isto­ta i zna­cze­nie zaba­wy jako zja­wi­ska kul­tu­ro­we­go, tłum. M. Kurec­ka i W. Wirpsz, Wydaw­nic­two Ale­the­ia, War­sza­wa 2007, s. 26–27 Każ­da zaba­wa i gra ma wła­sne regu­ły. Okre­śla­ją one to, co powin­no obo­wią­zy­wać...

Czytaj więcej
Numer

Filozofuj! 2018 nr 5 (23)

Język to niesamowicie tajemnicze zjawisko, a pytań filozoficznych, jakie można na jego temat postawić, jest znacznie więcej. Na przykład czy język determinuje...

Pytaj o numer w salonach Empiku! logometeortrans  
Etyka Numer

Filozofuj! 2017 nr 5 (17)

W niniejszym – siedemnastym już – numerze „Filozofuj!” zachęcamy Was do refleksji nad moralnym wychowaniem. Czym ono jest? Na czym polega? Jakie są jego cele...

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy