Tag - scenariusze lekcji

Artykuł Filozofia w szkole Scenariusze lekcji

Dorota Monkiewicz-Cybulska: Cicho sza, to tabu – scenariusz lekcji filozofii dla uczniów szkół podstawowych

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj!” 2021 nr 2 (38), s. 49. W peł­nej wer­sji gra­ficz­nej jest dostęp­ny w pli­ku PDF. Cele Ucznio­wie rozu­mie­ją zna­cze­nie tabu języ­ko­we­go oraz sto­so­wa­nie eufemizmów. Ucznio­wie dostrze­ga­ją róż­ni­cę mię­dzy tabu...

Czytaj więcej

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy