Tag - stypendia magisterskie

Aktualności Edukacja filozoficzna Ogłoszenia

Online Master’s in Philosophy, Theology and Religions (Studia magisterskie online z filozofii, teologii i religioznawstwa)

Dostępne są stypendia (pokrywające koszt czesnego) dla studentów z Polski w ramach programu magisterskiego online z filozofii, teologii i religioznawstwa (The Online Master's of Philosophy, Theology and Religions) na Uniwersytecie w Lucernie. Poznajcie więcej szczegółów.

Czytaj więcej