Tag - sukces

Artykuł Filozofia w szkole Scenariusze lekcji

Dorota Monkiewicz-Cybulska: W poszukiwaniu szczęścia – scenariusz lekcji dla klas IVVIII szkoły podstawowej

Tekst uka­zał się w „Filo­zo­fuj!” 2019 nr 2 (26), s. 41. W peł­nej wer­sji gra­ficz­nej jest dostęp­ny w pli­ku PDF. Cele: Ucznio­wie rozu­mie­ją, że szczę­ście jest natu­ral­nym dąże­niem każ­de­go człowieka. Ucznio­wie wie­dzą, że dla każ­de­go...

Czytaj więcej

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy