Tag - teodycea wyższego dobra

Dobrzeniecki A czarne l
Artykuł Filozofia religii

Marek Dobrzeniecki: Bóg a zło

Dlaczego Bóg dopuszcza do pojawienia się w naszym świecie zła i cierpienia, skoro jest wszechmocny (a zatem mógłby do tego nie dopuścić) oraz doskonale dobry (a zatem winien sprzeciwiać się wszelkim przejawom zła i cierpienia)? Czy wierzący mogą przedstawić wiarygodną mowę obrończą Boga...

Czytaj więcej