Tag - wykład

Dowcip filozoficzny

Na wykładzie z logiki

Pro­fe­sor logi­ki do stu­den­tów: – Pamię­ta­j­cie moi drodzy, pod­wójne zaprzecze­nie jest w isto­cie potwierdze­niem. – A pod­wójne potwierdze­nie, panie pro­fe­sorze? Czy to będzie negac­ja? – pyta­ją stu­den­ci. – Abso­lut­nie, nie? – Dobra, dobra – sły­chać...

Czytaj więcej

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy