Tag - zwyczaje

Herodot zwyczaj
Artykuł

Herodot: Zwyczaj jest panem wszystkiego

Zbierając materiał etnograficzny do swoich Dziejów Herodot odbył liczne podróże po Persji, Egipcie, Kyrenajce, wybrzeżach Morza Czarnego. Opisał nie tylko geografię tych miejsc, ale również obyczaje ich mieszkańców. Przytoczony fragment porównuje dwa skrajnie odmienne wierzenia i zwyczaje...

Czytaj więcej