Aktualności Filozofia religii Historia filozofii nowożytnej Ogłoszenia Wydarzenia

Teologiczna rewolucja oświecenia. Wykład prof. Jeffreya D. Bursona (Georgia Southern University) i warsztaty ONLINE

8 i 9 października 2020 roku na internetowej platformie Microsoft Teams odbędzie się otwarte seminarium filozoficzne. Gościem pierwszego jesiennego spotkania z cyklu „Between Secularization and Reform. Religious Rationalism in the Late 17th Century and in the Enlightenment” będzie prof. Jeffrey D. Burson z Georgia Southern University.

Europejskie oświecenie bardzo często jest uważane za główne źródło sekularyzacji. W ostatnich dekadach skojarzenie oświecenia ze współczesnymi procesami laicyzacyjnymi zostało nawet wzmocnione dzięki pracom uczonych zajmujących się problematyką tak zwanego „radykalnego oświecenia”.

Korzenie współczesnego „odczarowania” świata są jednak bardziej skomplikowane i, podobnie jak w przypadku źródeł nowoczesnej religijności, tkwią w szerszej kulturze intelektualnej, jaka wytworzyła się w świecie zachodnim w XVIIXVIII wieku. Odwołując się do badań własnych, a także do perspektyw badawczych Williama Bulmana, Richarda Ingrama, Charlesa Taylora, Jonathana Sheehana i innych, Jeffrey Burson twierdzi, że oświecenie nie było zjawiskiem jednorodnym oraz że uwikłane było w wiele religijnych i teologicznych kontrowersji, mających swój początek w okresie wcześniejszym – we wczesnonowożytnej filozofii przyrody oraz europejskich odkryciach geograficznych i ówczesnym rozwoju handlu.

Od co najmniej połowy XVII wieku wielu intelektualistów, działając w różnych kręgach i na gruncie różnych dziedzin, zarówno świeckich, jak i związanych z Kościołem, starało się wcielać w życie przekonanie o konieczności różnie rozumianego oświecenia. Między innymi dlatego Jeffrey Burson woli raczej mówić o „kulturze propagującej oświecenie” niż o oświeceniu jako takim. Analizowana z takiej perspektywy, sekularyzacja jest tylko jednym z wielu możliwych rezultatów wieku świateł.

Podczas swojego wykładu, który odbędzie się 8 października 2020 roku w godz. 16:00–18:00, prof. Burson zaprezentuje tezę, że nawet procesy laicyzacyjne, choć związane z radykalnymi wersjami oświecenia, mogą być uważane za rezultat wczesnonowożytnej rewolucji teologicznej, ówczesnych debat międzywyznaniowych oraz zmian zachodzących w praktykach religijnych.

9 października 2020 roku w godzinach 13:00–20:00 odbędą się warsztaty ONLINE. Referaty dotyczące zagadnienia nowożytnej racjonalizacji religii wygłoszą badacze z Polski, USA, Niderlandów, Hiszpanii i Nowej Zelandii. Program warsztatów można znaleźć pod tym adresem.

Wszystkich zainteresowanych spotkaniem z prof. Jeffreyem Bursonem oraz innymi badaczami epoki nowożytnej zachęcamy do rejestracji na stronie www.religiousrationalism.com. Zajęcia w języku angielskim. Zapraszamy!

Więcej informacji o wydarzeniu > tutaj

Oprac. Zespół badawczy projektu „Między sekularyzacją a reformą”

 

Wykład „The Theological Revolution of the Enlightenment”: 8 października 2020, 16:00–18:00

Warsztat „Between Secularisation and Reform: Religion in the Enlightenment”: 9 października 2020, 13:00–20:00

Miejsce: Microsoft Teams

Strona www > tutaj

Wydarzenie na Facebooku: wykładwarsztaty


Jeffrey D. Burson – profesor historii w Georgia Southern University. Specjalizuje się w nowożytnej historii Francji, kulturze oświecenia oraz historii Rewolucji Atlantyckiej. Autor i redaktor pięciu książek oraz wielu artykułów naukowych. Jego dwie ostatnie książki ukazały się w 2019 roku – są to: The Culture of Enlightening: Abbé Claude Yvon and the Entangled Emergence of the Enlightenment (Notre Dame 2019) oraz The Skeptical Enlightenment: Doubt and Certainty in the Age of Reason (Oxford University Studies on the Enlightenment, 2019 – książka współredagowana z Antonem M. Matytsinem). Wykładał gościnnie w USA i Europie, ostatnio w Wolfson College (Cambridge University). Redaktor pism „French Historical Studies”, „Historical Reflexions/Réflexions historiques” i „Age of Revolutions”. W 2019 roku był również redaktorem gościnnym specjalnego wydania pisma „Journal of Jesuit Studies”, zatytułowanego Jesuits in an Age of Enlightenment.

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Profesorze JDB!
    A /ten wektor: przyczynowości — skutek/ nie powinien być na odwrót?!
    Sam tytuł jest mocno dyskusyjny /retorycznie/ — ‘a la postmodern/neomarx.
    Jednak zapowiada się ciekawie, choć nie odkrywczo.