Bez kategorii Egzemplarz Ogłoszenia Sprzedaż

Tniemy ceny brzytwą Ockhama – numery „Filozofuj!” do 50% taniej!

Cena – cóż to za zbędny byt? Trzeba go ograniczyć! Od dzisiaj do poniedziałku (16.08) do północy promocja na wszystkie dostępne numery „Filozofuj!"!

Korzy­sta­jąc z cią­gle trwa­ją­cych waka­cji posta­no­wi­li­śmy umi­lić Wam czas oraz zachę­cić do czy­ta­nia prze­ce­nia­jąc wszyst­kie nume­ry „Filo­zo­fuj!” z lat 2017–2021!

Oto lista nume­rów obję­tych promocją:

Nie zapo­mnij­cie o doda­niu do zamó­wie­nia naj­now­sze­go Filo­zo­fuj!” 2021 nr 4 (40): Gry komputerowe

Zamówienia można składać > tutaj.

Wyprze­daż będzie trwać do 16 sierp­nia (do godz. 23:59) lub do wyczer­pa­nia zasobów.

UWAGA! Wyprzedaż obowiązuje TYLKO na zakup online w naszym sklepie internetowym. 


* Egzem­pla­rze wysta­wo­we (w sta­nie bar­dzo dobrym, ale nie idealnym).

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy