Opinie

Tomasz Kubalica: Publikowane na łamach magazynu artykuły dają podstawy do rzetelnego dialogu

Prezentujemy drugą z odpowiedzi ankietowych na temat znaczenia „Filozofuj!” dla popularyzowania filozofii w Polsce. Cykl publikujemy z okazji ukazania się 50. numeru naszego magazynu.

Jakie znaczenie ma Pana zdaniem magazyn „Filozofuj!” dla popularyzowania filozofii w Polsce?

W czasie zagranicznych staży naukowych, które odbywałem jako doktorant i po doktoracie, miejscem mojej pracy była najczęściej biblioteka. Do dziś nie zmieniłem tego przyzwyczajenia, które ma między innymi tę zaletę, że umożliwia zapoznanie się z różnego rodzaju literaturą. Sięgałem nie tylko na półki z czasopismami naukowymi, lecz z ciekawości zaglądałem również do popularnych czasopism z filozofii. Byłem pod wrażeniem różnorodności i przystępności podanej tam wiedzy filozoficznej także dla osób bez wykształcenia humanistycznego. Brakowało mi tego w krajowych bibliotekach i księgarniach.

Dopiero pierwsze numery magazynu „Filozofuj!” wypełniły ten zauważalny niedostatek. Uważam, że szczególnie cenne jest przystępne i zrozumiałe dla szerszej publiczności przekazanie wiedzy filozoficznej. Dzięki magazynowi filozofia staje się bardziej dostępna i zrozumiała dla osób bez specjalistycznego wykształcenia. Jako środowisko filozoficzne w Polsce uzyskujemy tym samym inspirujące upowszechnienie istotnego składnika kultury, jakim jest filozofia bez niestety bardzo często demotywującego efektu szkoły.

Gdybym miał wskazać, dlaczego „Filozofuj!” ma znaczenie dla popularyzowania filozofii w Polsce, to wymieniłbym następujące powody. Pierwszym jest fakt, że magazyn skupia się na tematach filozoficznych i ma za zadanie przekazywać je w sposób przystępny dla czytelników. Wypełnia w ten sposób z nawiązką brak filozofii w szkole. W ten sposób osoby, które chcą poznać filozofię, choć nie mają wykształcenia humanistycznego, mogą zdobyć wiedzę na temat tej fascynującej dziedziny wiedzy.

Wreszcie, magazyn „Filozofuj!” ma też duże znaczenie jako platforma, która umożliwia dyskusję na temat filozofii. Środowisko filozoficzne nie jest ideologicznym monolitem, lecz ścierają się w nim różne perspektywy i stanowiska. Publikowane na łamach magazynu artykuły – przedstawiając omawianą problematykę z różnych perspektyw – dają podstawy do rzetelnego dialogu, w którym żadna ze stron nie jest z góry wykluczana. Dzięki temu magazyn staje się miejscem wymiany poglądów i opinii na temat filozofii.

Podsumowując można powiedzieć, że znaczenie magazynu „Filozofuj!” sprowadza się do upowszechniania wiedzy filozoficznej w Polsce. Tym samym wypełnia dotkliwą lukę w systemie szkolnym, jakim jest brak przedmiotu filozofia. Robi to nawet lepiej niż najlepsza szkoła, gdyż przekazuje wiedzę o filozofii w sposób przystępny i zrozumiały dla szerszej publiczności, a także angażuje czytelników do dyskusji na temat filozofii i jej znaczenia w życiu codziennym.


Tomasz Kubalica – pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się przede wszystkim filozofią wartości. Ukończył studia filozoficzne i prawnicze. Poza pracą jest miłośnikiem tańca. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.kubalica.us.edu.pl.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy