Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Towarzysząc w drodze do intelektualnej dojrzałości

Ignatianum logo biale l

Tekst ukazał się w „Filozofuj!” 2021 nr 3 (39), s. 60. W pełnej wersji graficznej jest dostępny w pliku PDF.


> artykuł sponsorowany

Pomimo pandemii w naszym Instytucie Filozofii sporo się wydarzyło w minionym i obecnym roku akademickim. Kryzys epidemiologiczny na chwilę zahamował bieg spraw, ale szybko pojawiły się nowe inspiracje i twórcza odpowiedź. Od wakacji co miesiąc organizujemy nowe konferencje i debaty, które gromadzą filozofów z kraju i ze świata. We wrześniu, w warunkach określonych przez liczne obostrzenia, gościliśmy w Krakowie stacjonarnie lub online ponad 40 badaczy z kraju i ze świata (w tym połowę z zagranicy) na konferencji „Christian Philosophy: Its Past, Present and Future”. Później odbyło się sporo debat, a właściwie minisympozjów wokół książek naszych pracowników oraz innych ważnych dla nas publikacji. Kilkanaście osób z całego kraju wygłosiło w ich ramach inspirujące referaty. Kilka tytułów naszych debat to: „Jak dzisiaj pokojowo różnić się i żywić wielką nadzieję? P. Ricœur o silnych przekonaniach”, „RES PUBLICA – państwo jako wspólna sprawa”, „Kondycja polskiej filozofii chrześcijańskiej w XXXXI w. – jej szanse, wyzwania, zagrożenia”, „Byt i proces. Wokół przemian nowożytnej meta­fizyki”, „Biopolityka ulepszania człowieka: utopia czy dystopia?”, „Pytania i odpowiedzi – ???”. Kolejne dyskusyjne spotkania już się wyłaniają. Pamiętamy też o naszych Mistrzach i nauczycielach. W styczniu konferencję poświęciliśmy zmarłemu kilka miesięcy temu prof. Andrzejowi Półtawskiemu, w kwietniu – ks. prof. Józefowi Tischnerowi w 20. rocznicę śmierci, a w maju – ks. prof. Tadeuszowi Ślipce SJ. Wszystkie te wydarzenia można znaleźć na kanale YouTube Akademii Ignatianum w Krakowie.

W grudniu zakończyliśmy czteroletni projekt „Pomniki polskiej filozofii chrześcijańskiej w XX wieku”. To ważne dokonanie naszego środowiska. Pozwoliło na zbudowanie szerokiej sieci współpracy, którą zamierzamy utrzymać i rozszerzać (61 naukowców z 16 ośrodków naukowych). Opracowano 13 monografii o wybitnych polskich filozofach oraz Przewodnik po polskiej filozofii chrześcijańskiej XX wieku (wszystkie publikacje w wersji polskiej i angielskiej można ściągnąć za darmo ze strony internetowej projektu). W tym roku nasze czasopismo naukowe „Forum Philosophicum” obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Dużą aktywność wykazują nasi studenci, którzy w październiku założyli ekologiczne Koło Naukowe ­VIRIDIS. Teksty naszych pracowników pojawiają się na łamach „Filozofuj!”.

Ciągła debata tworzy dobrą atmosferę do studiowania: stymuluje do własnej refleksji i wytężonego badania. Sprzyja temu rozwijana w naszym Instytucie od kilku lat koncepcja kształcenia: sokratejsko-scholastyczno-jezuicka. Zgodnie z nią w nauczaniu stawiamy na dialogiczno-dyskusyjne poszukiwanie prawdy, aktywne uczestnictwo wykładowcy i studentów w badaniu problemów, czytanie źródłowych tekstów, komentowanie, interpretację i reinterpretację w kontekście rozwiązywania ważkich filozoficznych problemów. Słowem, uczymy przez dyskusję i staramy się, by studenci i wykładowcy znajdowali się w bezpośredniej relacji „mistrz–uczeń”, zamiast „wykładowca–grupa”. Obok zajęć w grupach akcentujemy indywidualne towarzyszenie studentom w rozwoju ich osobistego potencjału intelektualnego, zwłaszcza ciekawości i kreatywności – stąd tutoring na studiach licencjackich już od drugiego semestru; na studiach magisterskich promotor moderuje indywidualną pracę studenta od pierwszego semestru. Solidny fundament filozoficznej wiedzy ogólnej zbalansowany jest indywidualizacją i personalizacją studiów. Na studiach magisterskich stawiamy na wprowadzenie w interdyscyplinarne badania filozoficzne (większość naszych studentów na drugim stopniu posiada stopnie z innych kierunków) oraz posługiwanie się językiem angielskim w badaniach filozoficznych (dzięki temu mamy też sporo studentów z Erasmusa). Na obu stopniach dbamy również o rozwój ducha przedsiębiorczości i innowacyjności naszych studentów, aby mogli sprawnie odnaleźć się ze zdobytymi u nas wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami na rynku pracy. Nowy styl kształcenia oraz nowy program studiów wcielamy także poprzez szkolenia dla pracowników, aby rozwijać ich kompetencje zakresie tutoringu akademickiego, prowadzenia ciekawych zajęć zdalnych, nauczania problemowego i interaktywnego.


Dane teleadresowe

Akademia Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31–501 Kraków
12 39 99 523
filozofia@ignatianum.edu.pl
ignatianum.edu.pl/instytut-filozofii6
fb.com/akademiaignatianum/

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy