Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Uniwersytet Zielonogórski

W Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego oswajamy rzeczywistość…

Tekst ukazał się w „Filozofuj!” 2024 nr 3 (57), s. 60.


> artykuł sponsorowany

…a ta, jak skądinąd wiadomo, wciąż się zmienia i wymyka nawet najbardziej wyrafinowanym opisom. Rzeczywistość płynie, nieustannie jednak stawiamy wobec niej pytania wyznaczane przez trzy prowadzone przez nas kierunki studiów: filozofię, kulturoznawstwo oraz coaching i doradztwo filozoficzne.

Filozofię studiować u nas można w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na poziomie licencjackim oraz magisterskim. Coaching i doradztwo filozoficzne również oferujemy w obu trybach, ale wyłącznie na poziomie licencjatu. Kulturoznawstwo z kolei prowadzimy w trybie stacjonarnym finalizowanym tytułem licencjata.

Co warte podkreślenia, proponujemy studia nie tylko tegorocznym maturzystom, ale również osobom aktywnym zawodowo, a to oznacza, że zapraszamy do siebie kandydatów w wieku 40+. Z tego też powodu zajęcia rozpoczynają się o godz. 16:00. Przekonaliśmy się, że jest to pora niezwykle atrakcyjna, albowiem student zdąży się wyspać! Choćby po spotkaniach rozpoczynających się o godz. 21:00 w sławnym na cały kraj klubie „Gęba”, w którym od jakiegoś czasu Władysław Sikora, założyciel kabaretu „Potem”, w porozumieniu z pracownikami naszego Instytutu organizuje w nader swobodnej i sprzyjającej atmosferze spotkania z filozofią. Studenci rozmaitych kierunków, ale i ludzie z miasta rozprawiają do późnych godzin nocnych a to o wolności, a to o sensie życia, a to znów o prawdzie. Aż im się języki plączą, tak językami mówią!

Kadra naszego Instytutu, potrafiąca przekazywać wiedzę oraz nawiązywać partnerskie relacje ze studentami, stwarza dość okazji do artykułowania i uzasadniania własnych poglądów, a także analizowania problemów. W rezultacie studia oferowane przez Instytut Filozofii UZ pozwalają rozwijać zdolność logicznego, analitycznego myślenia oraz otwierają ich uczestników na dialog. Absolwent zostaje wyposażony w szereg współcześnie pożądanych kompetencji społecznych. Posiada odwagę krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, przygotowany jest do zabierania głosu w sprawach społecznie ważnych, z szacunkiem do różnorodności światopoglądów. Odpowiedzialne rozstrzyganie dylematów moralnych jest z kolei ćwiczoną na studiach kompetencją, bardzo dobrze sprawdzającą się wśród absolwentów wybierających dalszą ścieżkę rozwoju w zawodzie terapeuty.

Jak wiadomo, w filozofii znajdujemy zbiór metod i narzędzi służących harmonijnemu rozwojowi człowieka. Wszędzie tam, gdzie zawodzą z góry ustalone schematy czy modele, a gdzie konieczne jest podejmowanie decyzji w obliczu ryzyka, a także stymulowanie zmian, z pomocą przychodzi odpowiednio do tego przygotowany absolwent kierunku czerpiącego z dziedzictwa myśli filozoficznej. Do dziedzictwa tego sięgają oczywiście kulturoznawcy oraz osoby kształcące się na kierunku coaching i doradztwo filozoficzne – tak przygotowane będą w stanie okazać wsparcie zarówno klientom indywidualnym, jak i zbiorowym, czyli przedsiębiorstwom.

Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzi studia zgodne z duchem czasu i realnymi potrzebami osób prywatnych i organizacji. Absolwenci naszych kierunków studiów pracują w instytucjach kultury, kontynuują kształcenie w Szkole Doktorskiej, realizują się w działach HR lokalnych firm, a także w obszarze public relations i marketingu, czyli tam, gdzie wymagane są odwaga i kreatywność. Ponadto ceni się ich na rynku pracy jako osoby wyróżniające się nieszablonowym myśleniem oraz przenikliwością.


Dane teleadresowe

al. Wojska Polskiego 71A, 65–762 Zielona Góra
68 328 31 20
71 375 52 23
sekretariat@ifil.uz.zgora.pl

  ifil.uz.zgora.pl
fb.com/ifil.uz

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy