Bez kategorii Konkursy

Uwaga! Konkurs!

Drodzy Czytelnicy! We współpracy z Wydawnictwem PWN przygotowaliśmy dla Was konkurs. Do wygrania są 2 egzemplarze książki „50 idei, które powinieneś znać. Filozofia” Bena Dupré. To nowość wydawnicza, którą objęliśmy patronatem medialnym.

Zapisz się do naszego newslettera

Co zro­bić, aby wziąć udzi­ał w konkur­sie?

Napisz w komen­tarzu pod tym postem na naszym Face­booku, jaka jest najważniejsza idea filo­zoficz­na, którą powin­no się znać i dlaczego to właśnie ona 🙂

Reg­u­lamin:

  1. Roz­danie orga­ni­zowane jest przez mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”.Każdy może wziąć udzi­ał w roz­da­niu.
  2. Ter­min nadsyła­nia odpowiedzi: 26 czer­w­ca 2020 r. do godz. 23:59.
  3. Sposób udziela­nia odpowiedzi: Odpowiedź należy wpisać w komen­tarzach do ogłasza­jącego roz­danie pos­tu na Face­booku.
  4. Sposób wyłonienia zwycięz­cy: Redakc­ja wyłoni dwie naj­ciekawsze odpowiedzi, których autorzy otrzy­ma­ją po egzem­plarzu książ­ki.
  5. Ter­min rozstrzyg­nię­cia konkur­su: 27 czer­w­ca 2020 r.
  6. Nagrody: 2 książ­ki „50 idei, które powinieneś znać. Filo­zofia” Bena Dupré 

 

Powodzenia!

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy