Aktualności akademickie Konkurs im. Tadeusza Kotarbińskiego Konkursy Nagrody i wyróżnienia

VII edycja Nagrody im. Prof. T. Kotarbińskiego – gala finałowa

Gala, podczas której wręczona zostanie Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za najlepszą książkę humanistyczną w Polsce, odbędzie się w niedzielę 13 marca 2022 r. o godz. 18:00. Autor zwycięskiej pracy, która zostanie wyłoniona przez członków Kapituły Nagrody spośród pięciu zakwalifikowanych do finału, otrzyma od Uniwersytetu Łódzkiego 50 tysięcy złotych na dalszy rozwój naukowy. Jest to jedyna tego typu nagroda w kraju przyznawana przez niezależne środowisko naukowe.

Wydarzenie odbędzie się w studiu Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Weźmie w nim udział wąskie grono finalistów VII edycji konkursu oraz Kapituła Nagrody. Gali będzie towarzyszył koncert fortepianowy Marcina Maseckiego.


Transmisję z uroczystości będzie można obejrzeć w kanałach social media Uniwersytetu Łódzkiego na:

: stronie nagrody na Facebooku
: stronie Uniwersytetu Łódzkiego na Facebooku
: kanale Uniwersytetu Łódzkiego na YouTube
: ZAPROSZENIE NA GALE


Etyka niezależna, filozofia mistyki, dobra rozmowa…

W obecnej, VII edycji konkursu, Kapituła Nagrody zakwalifikowała do finału pięć książek wydanych w 2020 roku:

 • Stefana Konstańczaka „Etyka niezależna w Polsce”, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • Doroty Korwin-Piotrowskiej „Eutoryka. Rzecz o dobrej (roz)mowie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Krzysztofa Stachewicza „Doświadczyć prawdziwej rzeczywistości. Prolegomena do filozofii mistyki”, T. 1. „Filozofia doświadczenia mistycznego”, T. 2. „Człowiek wobec doświadczenia mistycznego”, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Zbigniewa Szmyta „Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • pracę zbiorową pod redakcją naukową Danuty Ulickiej „Wiek teorii. 100 lat literaturoznawstwa polskiego” Monografia, „Wiek teorii” Antologia 1 i Antologia 2, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Mnogość pól zainteresowania jest tutaj szalenie frapująca i stwarza mocne wyzwanie dla czytelnika. Ale także jest to obowiązek stojący przed jury — chcielibyśmy spostrzec i docenić wielorakość tych pól i nie ograniczać się do książek z jednej tylko dziedziny, np. historii. Chcielibyśmy dostrzec całe to spektrum nauk humanistycznych, bo jesteśmy głęboko przekonani, że taka jest misja humanistyki: próbować dać człowiekowi rozumny ogląd rzeczywistości

[prof. Tadeusz Sławek, członek Kapituły Nagrody] 


Wyboru laureata VII edycji konkursu dokona Kapituła Nagrody w dniu poprzedzającym galę, po przeprowadzeniu wnikliwych rozmów z autorami pięciu finałowych prac.

Kapitułę Nagrody tworzą wybitni polscy naukowcy:

 • prof. Krzysztof Jasiecki, politolog i socjolog SGHUW,
 • prof. Ryszard Kleszcz z Instytutu Filozofii ,
 • prof. Anna Legeżyńska, badaczka literatury UAM,
 • prof. Włodzimierz Nykiel z Wydziału Prawa i Administracji , rektor w latach 2008–2016,
 • prof. Tadeusz Sławek, polonista i anglista , rektor w latach 1996–2002,
 • prof. Rafał Stobiecki z Instytutu Historii ,
 • ks. prof. Andrzej Szostek MIC, w latach 1998–2004 rektor KUL, obecnie etyk UMC‑S i UW,
 • prof. Elżbieta Żądzińska, rektor (przewodnicząca Kapituły).

Dotychczasowymi laureatami Nagrody im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w edycjach I‑VI są:

 • Jan Strelau, za książkę „Różnice indywidualne. Historia-Determinanty-Zastosowania”,
 • Ewa Kołodziejczyk, za książkę „Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza”,
 • Dorota Sajewska, za książkę „Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja Teatru Wielkiej Wojny”,
 • Andrzej Friszke, za książkę „Sprawa Jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSSKOR” 1981–1984”,
 • Grzegorz Ziółkowski, za książkę „Okrutny teatr samospaleń. Protesty samobójcze w ogniu i ich echa w kulturze współczesnej”,
 • Jerzy Zajadło, za książkę „Minima luridica. Refleksje o pewnych (nie)oczywistościach prawniczych”.

W wolności najważniejsza jest jej świadomość
[prof. T. Kotarbiński] 


Redakcja: Centrum Promocji


Patronem nagrody jest prof. Tadeusz Kotarbiński – wybitny filozof, logik i etyk; doskonały pedagog, człowiek głębokiej refleksji i autor niezwykle trafnych, ponadczasowych myśli; przedstawiciel lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej. Po II wojnie światowej przeniósł się do Łodzi, gdzie współorganizował Uniwersytet Łódzki i został jego pierwszym rektorem. Jednym z najbardziej znanych dzieł Kotarbińskiego jest „Traktat o dobrej robocie” poświęcony prakseologii, czyli teorii sprawnego działania.

Patronem Medialnym Gali Konkursowej jest „Filozofuj!” 
Partnerem Strategicznym VII edycji konkursu jest firma Amcor.
Partnerem Głównym wydarzenia jest firma BSH. Partnerem Wspierającym jest Pelion.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy