Filozofia w szkole Konkurs Logiczny Konkursy Patronaty

VII Ogólnopolski Konkurs Logiczny

VII Konkurs Logiczny KUL

Celem konkursu jest rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń.

Organizatorami konkursu są Katedra Logiki KULFundacja Rozwoju KUL.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Etapy konkursu

  1. Szkoła zgłasza udział w I etapie konkursu przewidywanej liczby uczniów za pośrednictwem formularza rejestracyjnego do 1 marca 2019 r.
  2. Etap szkolny: należy przeprowadzić go w dniach 5 – 8 marca 2019 r. Arkusze konkursowe zostaną przesłane komisjom szkolnym do dnia 4 marca 2019 r. Uczniowie biorący udział w konkursie wypełniają testy konkursowe bez pomocy osób trzecich. Test powinien być rozwiązany w czasie jednej godziny lekcyjnej tj. 45 minut.
  3. Wyniki: Komisja Konkursowa do dnia 25 marca 2019 r. dokona następnie sprawdzenia nadesłanych prac konkursowych. Wyłonieni zostaną zwycięzcy pierwszego etapu konkursu. Do II (finałowego) etapu konkursu awansuje: a) po dwoje uczniów, którzy w I etapie (szkolnym) uzyskali w swojej szkole największą liczbę punktów, b) 15 uczniów, spoza osób wymienionych w punkcie a), które uzyskały w I etapie konkursu największą liczbę punktów.
  4. Etap finałowy: finał konkursu odbędzie się w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie w dniu 11 kwietnia 2019 r. podczas LXI Tygodnia Filozoficznego.

Dziesięciu najlepszych uczestników Finału Konkursu otrzyma dyplom Laureata Konkursu oraz nagrody książkowe.

Nagrodami w drugim etapie konkursu za zajęcie I‑go, II-go i III-go miejsca są indeksy na wybrane kierunki: filozofia, retoryka stosowana lub kognitywistyka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Zdobywca I‑go miejsca otrzymuje ponadto rzeczową nagrodę główną (laptop). Nagrodę rzeczową otrzymuje także laureat II-go miejsca (smartphone) i III-go miejsca (tablet).

Tutaj znajduje się skrypt do przygotowania się do etapu szkolnego.

Więcej informacji: https://konkurslogiczny.kul.pl/.

Patronat medialny nad konkursem objęło „Filozofuj!”.

Najnowszy numer można nabyć od 2 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy