Aktualności Aktualności akademickie Ogłoszenia Wydarzenia

Warsztaty Filozoficzne Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej i wystawa Koło Wiedeńskie. Ścisłe myślenie w czasach obłędu

Serdecznie zapraszamy uczniów, studentów, a także wszystkie osoby zainteresowane filozofią na warsztaty filozoficzne online poświęcone relacjom między dwoma gałęziami wczesnej filozofii analitycznej: Szkołą Lwowsko-Warszawską i Kołem Wiedeńskim. Warsztaty towarzyszą wystawie Koło Wiedeńskie. Ścisłe myślenie w czasach obłędu, prezentowanej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Szkoła Lwowsko-Warszawska i Koło Wiedeńskie to dwie formacje wczesnej filozofii analitycznej.

Koło Wiedeńskie powstało w Wiedniu w latach 20-tych XX wieku. Poglądy przedstawicieli Koła, określane jako „neopozytywizm” i „logiczny empiryzm”, były bardzo radykalne: głosili oni, iż sensowne są tylko zdania weryfikowalne empirycznie i w związku z tym wiele tradycyjnych problemów filozoficznych uznawali za bezsensowne. Uważali, że jedynego obrazu świata dostarczają nauki, filozofię należy ograniczyć do analizy języka naukowego.

Szkoła Lwowsko-Warszawska została założona we Lwowie przez Kazimierza Twardowskiego na przełomie XIXXX wieku, od roku 1915 drugim jej centrum stała się Warszawa. Choć filozofia w SLW pojmowana była nauka, a jej przedstawiciele szeroko stosowali narzędzia logiki matematycznej, to stanowisko filozoficzne w Szkole nigdy nie były tak radykalne jak u Wiedeńczyków. Przedstawiciele Szkoły problemy filozoficzne uważali za sensowne i próbowali je rozwiązać z użyciem analizy pojęciowej, metody parafraz, a niekiedy aksjomatyzacji.

Najbardziej intensywna wymiana myśli między przedstawicielami Koła Wiedeńskiego i Szkoły Lwowsko-Warszawskiej miała miejsce między rokiem 1929 i 1936. W tym czasie umiarkowane poglądy SLW stały się jednym z czynników, które wpłynęły na osłabienie radykalnego programu Koła Wiedeńskiego.

Warsztaty mają na celu przybliżyć historię Koła Wiedeńskiego, Szkoły Lwowsko-Warszawskiej i ich wzajemnych relacji. Towarzyszą wystawie „Koło Wiedeńskie. Ścisłe myślenie w czasach obłędu”, która jest prezentowana w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

   

Warsztaty będą złożone z dwóch części. W części głównej swoje wykłady wygłoszą doświadczeni badacze tradycji Koła Wiedeńskiego i Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. W części seminaryjnej referaty przedstawią studenci i doktoranci.

Uwaga! Język warsztatów to zasadniczo język angielski. Osoby, które chciałyby przedstawić referat w części seminaryjnej, proszone są o kontakt z organizatorami: abrozek@uw.edu.pl.


Wystawa:

Koło Wiedeńskie. Ścisłe myślenie w czasach obłędu

Warsztaty online z historii logiki i filozofii analitycznej: 

Koło Wiedeńskie i Szkoła Lwowsko-Warszawska


Warsztaty z historii logiki i filozofii analitycznej są częścią Warsztatów Filozoficznych organizowanych przez Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.


Organizatorzy: 

Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Patron wydarzenia:

Filozofuj! 

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy