Filozofia w szkole LaSF

Latająca Szkoła „Filozofuj!” — warsztaty filozoficzne w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku

16 listopada w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku odbędzie się Dzień Filozofii i Etyki, którego patronem medialnym jest nasz magazyn. Z tej okazji odbędą się tam m.in. prelekcje filozoficzne oraz przygotowane przez nas warsztaty o sensie życia i z logiki pod szyldem Latającej Szkoły „Filozofuj!”. Zapraszamy!

Zapisz się do naszego newslettera

W ramach obchodów Dnia odbędzie się uroczys­tość wręczenia nagród i dyplomów uczest­nikom Szkol­nego Konkur­su Filo­zoficznego. Uświet­ną je też filo­zoficzne prelekc­je, które wygłoszą:

  • prof. dra hab. Karol Toeplitz
  • dr Artur Szut­ta,
  • uczen­nice: Zofia Pieczyńs­kaZuzan­na Szut­ta.

Pon­ad­to nasza redakc­ja przy­go­towała warsz­taty filo­zoficzne Lata­jącej Szkoły „Filo­zo­fuj!”:

  • O sen­sie życia (prowadzą­cy: Artur Szut­ta),
  • Logi­ka na co dzień (prowadzą­cy: Celi­na Gło­gows­ka, Woj­ciech Czap­kows­ki).

Obchody dnia uprzy­jem­ni oprawa muzy­cz­na w wyko­na­niu Bar­tosza GołębiowskiegoAgaty Sza­gż­dow­icz z klasy organów prof. Han­ny Dys oraz Karoliny Perepeczko (skrzypce).


Ogól­nok­sz­tałcą­ca Szkoła Muzy­cz­na I i II stop­nia im. Felik­sa Nowowiejskiego w Gdańsku, ul. Gnil­na 3, Audi­to­ri­um Musicum
16 listopa­da 2016, godz. 11.50
Strona inter­ne­towa wydarzenia
Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy