Aktualności akademickie

Wieczne i progresywne Objawienie: Pierre Leroux wobec myśli Oświecenia – wykład dra Tomasza Szymańskiego (Uniwersytet Wrocławski)

10 czerwca 2022 w godz. 16:00-18:00 odbędzie się otwarte seminarium filozoficzne z cyklu „Between Secularization and Reform. Religious Rationalism in the Late 17th Century and in the Enlightenment”. W spotkaniu będzie można uczestniczyć online na platformie Microsoft Teams. Gościem będzie dr Tomasz Szymański, znawca francuskiej myśli religijnej XIX wieku (Uniwersytet Wrocławski).

Myśl oświeceniowa i dziedzictwo rewolucji są nieodłącznymi elementami francuskiej myśli religijnej XIX wieku, ulegając w niej licznym przeobrażeniom i reinterpretacjom. Pierre Leroux (1797–1871), którego twórczość wpisuje się zarówno w nurt socjalizmu utopijnego, jak i laickiego (choć zarazem religijnego) humanitaryzmu, wobec Oświecenia zajmuje stanowisko ambiwalentne – z jednej strony głęboko afirmatywne, z drugiej zaś głęboko krytyczne. Wystąpienie naszego Gościa będzie okazją do przyjrzenia się bliżej temu, jakie miejsce przedstawiciele Oświecenia francuskiego (Voltaire, Rousseau, Montesquieu), oraz szerzej europejskiego (Spinoza, Lessing) zajmują w dziele „wynalazcy socjalizmu” i w jego koncepcji religii Ludzkości, opartej na idei „wiecznego, progresywnego Objawienia”.


Wszystkich chętnych do wysłuchania wykładu dra Tomasza Szymańskiego zapraszamy do rejestracji na stronie. Zajęcia w języku polskim. Zapraszamy!


Tomasz Szymański – doktor nauk humanistycznych, absolwent studiów romanistycznych i filozoficznych. Od 2010 roku pracownik Instytutu Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Jego zainteresowania badawcze obejmują XIX-wieczną literaturę francuską, problematykę filozoficzno-religijną, zjawisko zachodniego ezoteryzmu, historię idei oraz myśl postsekularną. Autor licznych publikacji, w tym książki La morale des choses. Sur la théorie des correspondances dans l’œuvre de Charles Baudelaire (2019). Pracuje obecnie nad tematem idei religii uniwersalnej w XIX-wiecznej literaturze francuskiej.Wieczne i progresywne Objawienie: Pierre Leroux wobec myśli Oświecenia – wykład dra Tomasza Szymańskiego (Uniwersytet Wrocławski)
Forma hybrydowa: Microsoft Teams / Instytut Filozofii UJ
10 czerwca 2022, 16:00–18:00
Strona internetowa organizatorów 

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy