Ogłoszenia

Wielkanocne filozofowanie z lekturą!

Ogłaszamy wielkanocną wyprzedaż egzemplarzy drukowanych naszego magazynu. Oferujemy rabat nawet do 80% ceny. Korzyść poczwórna – dla Was lektura i oszczędność, dla nas odciążenie magazynu, a przede wszystkim wsparcie przygotowania kolejnych numerów.  

Oto dokład­ne zesta­wie­nie rabatów:

Nie zapo­mnij­cie o doda­niu do zamó­wie­nia naj­now­sze­go „Filo­zo­fuj!” 2020 nr 2 (32): Tajem­ni­ca życia

Zamówienia można składać > tutaj.

Wyprze­daż będzie trwać do 19 kwiet­nia (do godz. 23:59) lub do wyczer­pa­nia zasobów.

UWAGA! Wyprzedaż obowiązuje TYLKO na zakup online w naszym sklepie internetowym. 


* Egzem­pla­rze wysta­wo­we (w sta­nie bar­dzo dobrym, ale nie idealnym).

Najnowszy numer można nabyć od 1 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy