Aktualności akademickie

Współczesne wyzwania a wartości 2: KONFLIKTY WARTOŚCI

Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej Instytutu Filozofii UMCS oraz czasopismo „Kultura i Wartości” (journals.umcs.pl/kw) zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Współczesne wyzwania a wartości 2: KONFLIKTY WARTOŚCI”. Konferencja jest planowana w trybie online (na platformie Zoom) w dniach 7-8 lipca 2022. Języki konferencji: angielski, polski.

W trakcie konferencji zamierzamy podjąć refleksję nad związkami, jakie zachodzę pomiędzy współczesnymi wyzwaniami teoretycznymi i praktycznymi a wartościami, które pojawiają się zarówno w wartościowaniach jednostkowych i społecznych, jak i w ujęciach teoretycznych.

W szczególności planujemy podjąć namysł nad następującymi, ale tylko przykładowymi kwestiami:

1) Czym są konflikty wartości? Jakie są ich źródła? Czy takie konflikty wartości są czymś wyjątkowym, czy raczej normalnym elementem ludzkiej kultury i historii?

2) Które wartości są dziś źródłem konfliktów?

3) Które wartości ulegają obecnie transformacji i w jakim stopniu? Jak należy rozumieć naturę tych przemian? Czy przemiany te zachodzą w samych wartościach, czy tylko w naszej świadomości?

4) Czy wszystkie przemiany wartości są stymulowane przez wyzwania praktyczne? Czy przemiany wartości są zjawiskiem normalnym, czy też są symptomem aberracji lub kryzysu?

5) Jak takie przemiany i konflikty mają się do klasycznych stanowisk aksjologicznych, takich jak absolutyzm, relatywizm, pluralizm, obiektywizm, subiektywizm i relacjonizm?

6) Czy można jeszcze mówić o uniwersalizmie wartości (w kontekście pluralizmu kulturowo-cywilizacyjnego)?

7) Czy dzisiaj można jeszcze mówić o aksjologicznym optymizmie?


Oczekiwane są zarówno wystąpienia dotyczące ujęć systematycznych, jak i referaty omawiające ujęcia formułowane przez filozofów, kulturoznawców, socjologów itp. W trakcie konferencji planowane są sekcje w języku angielskim oraz w języku polskim.


Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów. Abstrakt proponowanego referatu proszę przesyłać na adres: leszek.kopciuch@mail.umcs.pl w terminie do 28 czerwca 2022. Abstrakt nie powinien przekraczać 600 słów.  Planowany czas referatu to 20 minut. W treści e‑maila proszę podać imię i nazwisko, tytuł referatu oraz afiliację. Decyzja o zakwalifikowaniu zaproponowanego tematu zostanie przekazana do dnia 2 lipca 2022.

Artykuły opracowane na postawie konferencyjnych referatów, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą publikowane w czasopiśmie „Kultura i Wartości”. Artykuły, sformatowane zgodnie z wymogami czasopisma, należy zarejestrować na stronie czasopisma w terminie do 30 sierpnia br.


Organizatorzy:

Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej Instytutu Filozofii UMCS 
czasopismo „Kultura i Wartości” (journals.umcs.pl/kw)


Online (na platformie Zoom)
7–8 lipca 2022 2022 r.
Strona Wydarzenia
Strona organizatorów 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy