Ogłoszenia Wspomnienia

Wspomnienia o śp. ks. prof. Andrzeju Maryniarczyku (1950–2020)

W I rocznicę śmierci ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka (1950–2020)
In memoriam

Przed rokiem, 27 XII 2020 r. zmarł Ks. Andrzej Maryniarczyk – salezjanin, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, filozof-metafizyk, uczeń i następca o. prof. Mieczysława A. Krąpca OP, kierownik Katedry Metafizyki KUL oraz Zakładu Metafizyki skupiającego tzw. uniwersyteckie katedry przedmiotowe (filozofii człowieka, kultury, sztuki, Boga i religii, prawa i praw człowieka); współzałożyciel, wiceprezes i prezes Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino), redaktor naczelny dziesięciotomowej Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Jego dorobek naukowy i dydaktyczny jest ogromny i opisywany w literaturze przedmiotu. Ksiądz Profesor rozwijał na różnych polach zainicjowaną przez o. Krąpca filozofię realistyczną, zorientowaną na wyjaśnianie świata osób i rzeczy w świetle ostatecznych przyczyn. Charakterystyczny dla tej filozofii mądrościowy styl myślenia popularyzował m.in. w środkach społecznego komunikowania. Wokół utworzonych dzieł gromadził i współorganizował środowisko naukowe: profesorów i studentów, autorów i redaktorów, katedry wydziałowe i inne ośrodki naukowe, będąc wybitnym następcą wybitnego filozofa. W I rocznicę Jego śmierci z wdzięczną pamięcią i podzięką za dar Jego życia:

przyjaciele, uczniowie i współpracownicy z uniwersyteckich Katedr: Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa, Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki, Metafizyki KUL; Zarząd i Członkowie
Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu; Redakcja Powszechnej Encyklopedii Filozofii.


Wspomnienie pełne nadziei

Minął rok od czasu, kiedy żegnaliśmy w żalu i zadumie księdza profesora Andrzeja Maryniarczyka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wspaniałego człowieka – kapłana i filozofa. Gdy po roku zdejmujemy żałobne opaski, jesteśmy pełni nadziei, która mobilizuje do kontynuacji pracy rozpoczętej w Lublinie przez Mistrza – Mieczysława Alberta Krąpca i jego wybitnego ucznia – Andrzeja Maryniarczyka. Pamiętamy zawsze, zapalając świeczkę na grobie księdza Andrzeja, że wielkiego człowieka może wychować tylko wielki człowiek.

Pracownicy katedr skupionych wokół Zakładu Metafizyki oraz wszyscy wierni przyjaciele z KUL i z Towarzystwa Tomasza z Akwinu

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy