Ankiety

Wybieramy temat numeru 6. z roku 2022

Drodzy Czytelnicy, jak co roku w wakacje wybieramy tematy numerów „Filozofuj!” na kolejny rok. Tradycyjnie prosimy również Was o głos w tej sprawie, ponieważ czasopismo tworzymy dla Was – według Waszych zainteresowań. Gorąco zachęcamy więc do oddania głosu na jedną spośród 6 propozycji tematów wymienionych w poniższej ankiecie. Wygra jeden temat z najwyższą liczbą głosów. Numer ten ukaże się w listopadzie 2022 roku. Ankieta będzie aktywna do 16 września 2021 roku. Po tym terminie opublikujemy pełną listę tematów.

Wybierz jeden temat nume­ru „Filo­zo­fuj!” w roku 2022!

  • Kon­sump­cjo­nizm (28%, 31 Votes)
  • Kry­tycz­ne myśle­nie (26%, 29 Votes)
  • Wyobraź­nia (16%, 18 Votes)
  • Natu­ra­lizm, czy­li odcza­ro­wy­wa­nie świa­ta (14%, 15 Votes)
  • Postęp (10%, 11 Votes)
  • Sztucz­na inte­li­gen­cja (6%, 7 Votes)

Total Voters: 111

Loading ... Loading …

Nie­ba­wem, wraz z wyni­ka­mi ankie­ty, poda­my Wam tema­ty nume­rów wybra­ne przez redak­cję i naszych Patronów.

 

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy