Aktualności Ankiety

Wybieramy tematy numerów 5 i 6 z roku 2020

Drodzy Czytelnicy, ustaliliśmy już tematy czterech numerów „Filozofuj!” na 2020 rok. Jednak tradycyjnie – wybierając część tematów „Filozofuj!” – kierujemy się Waszymi sugestiami. Prosimy Was o głos w tej sprawie, ponieważ czasopismo tworzymy dla Was – według Waszych zainteresowań. Gorąco zachęcamy więc do oddania głosu na DWIE spośród 13 propozycji tematów wymienionych w poniższej ankiecie. Wygrają dwa tematy z najwyższą liczbą głosów. Numery te ukażą się we wrześniu i w listopadzie 2020 roku. Ankieta będzie aktywna do 31 sierpnia 2019 roku. Po tym terminie opublikujemy pełną listę tematów na kolejny rok.

Zapisz się do naszego newslettera

Wybierz DWA tem­aty numerów „Filo­zo­fuj!” w roku 2020!

 • Współczesne mity (15%, 55 Votes)
 • Utopie (11%, 41 Votes)
 • Lab­o­ra­to­ri­um myśli/eksperymenty myślowe (9%, 34 Votes)
 • Postęp w filo­zofii (9%, 34 Votes)
 • Czy koniec praw człowieka? (9%, 32 Votes)
 • Euda­j­mo­nia (8%, 28 Votes)
 • Wokół ewolucji (8%, 28 Votes)
 • Paradoksy (7%, 25 Votes)
 • Racjon­al­ność (6%, 24 Votes)
 • Reflek­s­ja i dys­tans poz­naw­czy (6%, 21 Votes)
 • Kłamst­wo (5%, 18 Votes)
 • Labirynt miłoś­ci (5%, 17 Votes)
 • Przy­jem­ność (4%, 13 Votes)

Total Vot­ers: 189

Loading ... Load­ing …

Przy­pom­i­namy też tem­aty numerów wybrane przez redakcję:

Numer 1/2020: Isto­ta rzeczy

Numer 2/2020: Tajem­ni­ca życia

Numer 3/2020: Czy żyje­my w symu­lacji?

Numer 4/2020: Zło

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

 • ROZUM to są сztery wyższe umiejęt­noś­ci umysłowe, on się skła­da z pod­miotowego wyboru, z: pro­ce­su myśle­nia, pro­ce­su poz­nawa­nia, woli i sądzenia o swoich pod­miotowych wyb­o­rach. To wyras­tanie ucz­nia z pro­ce­su roz­wo­ju początkowego który rozwi­ja się wg kry­teri­um obra­zowego w naucza­niu szkol­nym. Normy prawne i reguły są zapisane a moral­ność to pod­miotowy wybór tych norm gdy uczeń się rozwi­ja w obszarze tych czterech wyższych umiejęt­noś­ci umysłowych.
  To w naszych szkołach przes­tało ist­nieć jako metody­ka roz­wo­ju wyższych umiejęt­noś­ci umysłowych gdy w gim­naz­jach zaczęli pra­cow­ać nauczy­ciele- absol­wen­ci naucza­nia początkowego, to był okres lik­widacji Insty­tu­tu Doskonale­nia Nauczy­cieli np w Gdańsku, lik­widacji placówek doskonale­nia nauczy­cieli. Pamię­tam jak zwol­niono nas z pra­cy- mnie 3 miesiące przed uzyskaniem prawa do emery­tu­ry. A ter­az moja emery­tu­ra dra nauk jest bard­zo niska. Ale żyję jakoś i się trzy­mam i dzi­wię się że cia­gle rządzi tępota umysłowego roz­wo­ju w sys­temie oświaty.

 • Wspani­ały pomysł!!!
  A pytanie “Dlaczego ist­nieje raczej coś niż nic?”.
  Euda­j­mo­nia i kon­tekst filo­zofii ekonomii
  Serdecznie
  Andrzej

  • Panie Andrze­ju,
   numer o tajem­ni­cy ist­nienia już był (3/2017).
   A co do euda­j­monii — wszys­tko w rękach Czytel­ników.
   Poz­draw­iam!

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy