Artykuł Studia filozoficzne

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Tekst ukazał się w „Filozofuj!” 2022 nr 3 (45), s. 57.


> artykuł sponsorowany

Wydział Filozoficzny UPJPII to jednostka łącząca wysoką jakość badań naukowych z troską o indywidualny rozwój każdego studenta. Dzięki starannie przygotowanej ofercie dydaktycznej mamy do zaproponowania różne ścieżki rozwoju dla naszych kandydatów.

Co sprawia, że warto zapoznać się z naszą ofertą edukacyjną?

Bogate tradycje filozoficzne

Na przestrzeni minionych dekad specyfikę naszego wydziału kształtowali różni myśliciele oraz uczeni, którzy na trwałe zapisali się w dziejach polskiej, a nawet światowej filozofii.

Z naszym ośrodkiem akademickim związani byli m.in. Karol Wojty­ła, Józef Tischner, Michał Heller czy Józef Życiński. Wielu naszych pracowników studiowało pod ich kierunkiem, a w swojej dzisiejszej działalności twórczo nawiązuje do spuścizny swoich Mistrzów. W ten sposób rozwijamy wielkie tradycje filozoficzne, poszukując zarazem punktów stycznych między humanistyką a naukami matematyczno-przyrodniczymi.

Współpraca ze studentami

Kładziemy nacisk na indywidualne podejście do studentów. Umożliwiamy prowadzenie badań zgodnie ze swoimi filozoficznymi zainteresowaniami oraz doskonałe warunki do rozwoju. Potwierdzają to opinie naszych absolwentów oraz ich losy zawodowe. Pracujemy tylko w małych grupach, a nasi nauczyciele akademiccy to w większości samodzielni pracownicy nauki i specjaliści z różnych obszarów filozofii. Na zajęciach wykorzystujemy metody aktywne oraz nowoczesne narzędzia dydaktyczne. Młodzi adepci filozofii biorą udział w różnych projektach badawczych, organizują wydarzenia naukowe, współtworzą filozoficzne czasopisma i działają na rzecz popularyzacji filozofii. Jesteśmy aktywni na arenie międzynarodowej, przez co nasi studenci biorą udział w projektach wymiany akademickiej (Erasmus+, MOST), a w Krakowie mają okazję studiować z innymi pasjonatami filozofii z całego świata i brać udział w zajęciach prowadzonych przez cenionych filozofów zagranicznych.

Ścieżki rozwoju

Wydział oferuje stacjonarne studia I i II stopnia na kierunku filozofia oraz jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Studia III stopnia z filozofii są realizowane w ramach Szkoły Doktorskiej UPJPII.

Studia licencjackie prowadzone są w języku polskim i angielskim. To propozycja dla absolwentów szkół średnich oraz tych studentów, którzy chcieliby rozwijać się przez podjęcie studiów na drugim kierunku.

Studia uzupełniające magisterskie to propozycja zarówno dla osób, które uzyskały licencjat z filozofii, jak i dla absolwentów innych kierunków. W ramach studiów można obrać jedną ze specjalności:

  • filozofia systematyczna pozwala na najbardziej indywidualny dobór ścieżki rozwoju,
  • etyka stosowana to studia, których celem jest podniesienie jakości myślenia moralnego i rozwiązywania problemów etycznych w praktyce,
  • filozofia w nauce to studia realizowane na podstawie oryginalnej koncepcji refleksji nad nauką i relacją nauka–religia stworzonej przez Michała Hellera i jego współpracowników,
  • filozofia i chrześcijaństwo to studia dla osób, które chcą zgłębić problematykę współczesnej myśli chrześcijańskiej w relacji do filozofii, nauk matematyczno-przyrodniczych oraz szeroko rozumianej humanistyki,
  • Philosophy, Ethics and Religion to studia prowadzone w całości w języku angielskim, gdzie studenci poznają angielską terminologię filozoficzną, zapoznają się z tekstami niedostępnymi w języku polskim oraz rozwijają się w międzynarodowym środowisku,
  • tylko dla absolwentów studiów licencjackich z filozofii przygotowana została specjalność etyka i filozofia – studia nauczycielskie, w ramach której można nabyć pełne uprawnienia do nauczania filozofii i etyki.

Na studiach magisterskich starannie przygotowujemy do kariery akademickiej osoby zainteresowane studiami III stopnia. Uzyskany dyplom jest równoważny z dyplomem licencjata kościelnego.


Dane teleadresowe

ul. Kanonicza 9/203, 31–002 Kraków
12 8898 608
wf@upjp2.edu.pl

wf.upjp2.edu.pl
fb.com/studiujfilozofienaUPJPII

Najnowszy numer można nabyć od 3 marca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować