Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Wydział filozofi

Tekst ukazał się w „Filozofuj!” 2021 nr 3 (39), s. 58.


> artykuł sponsorowany

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie to jednostka łącząca wysoką jakość badań naukowych z troską o indywidualny rozwój każdego studenta dzięki starannie przygotowanej ofercie dydaktycznej. Zakorzenieni w myśli chrześcijańskiej rozwijamy myśl naszych wybitnych nauczycieli: ks. prof. Józefa Tischnera, ks. prof. Michała Hellera, o. prof. Jana Kłoczowskiego, ks. prof. Józefa Życińskiego i Jana Pawła II. Potencjał naukowy wydziału jest doceniany w kolejnych ocenach parametrycznych, w których uzyskujemy kategorię A. Większość wykładowców posiada stopień doktora habilitowanego. Nasi studenci mają możliwość prowadzenia badań zgodnie ze swoimi filozoficznymi zainteresowaniami oraz najlepsze warunki do rozwoju, ponieważ pracujemy tylko w małych grupach i budujemy relacje mistrz–uczeń. Dzięki takiemu podejściu nasi studenci włączają się w projekty badawcze, pracę czasopism naukowych czy działalność kół naukowych. Rokrocznie w ofercie znajduje się ponad 20 niepowtarzalnych wykładów monograficznych, odzwierciedlających nasze najnowsze badania. Jesteśmy również aktywni na arenie międzynarodowej, przez co nasi studenci biorą udział w projektach wymiany akademickiej (Erasmus+, MOST). Mamy duże doświadczenie w pomaganiu łączenia dziennych studiów z pracą zawodową lub drugim kierunkiem.

Wydział oferuje stacjonarne studia I i II stopnia na kierunku filozofia oraz jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. Studia III stopnia z filozofii są prowadzone w ramach Szkoły Doktorskiej UPJPII.

Studia licencjackie prowadzone są w języku polskim i angielskim. To propozycja dla absolwentów szkół średnich oraz tych studentów, którzy chcieliby rozwijać się przez podjęcie studiów na drugim kierunku. Studia dają solidną porcję wiedzy filozoficznej oraz kształcą filozoficzne umiejętności i kompetencje. Podstawowe przedmioty to: historia filozofii, logika, filozofia poznania, metafizyka, etyka, antropologia filozoficzna, filozofia przyrody, filozofia Boga, filozofia religii, filozofia polityki, nauka i wiara. Dyplom jest równoważny z dyplomem bakalaureatu kościelnego.

Studia uzupełniające magisterskie to propozycja dla osób, które uzyskały licencjat z filozofii, jak i dla tych, które ukończyły studia w dowolnej dyscyplinie. Są to studia specjalistyczne – koncentrują się na określonej specjalności, ale nawet w ramach niej są mocno zindywidualizowane. Specjalność filozofia systematyczna pozwala na najbardziej indywidualny dobór ścieżki rozwoju. Etyka stosowana to studia, których celem jest podniesienie jakości myślenia moralnego i rozwiązywania problemów etycznych w praktyce. Filozofia w nauce to studia realizowane w oparciu o oryginalną koncepcję refleksji nad nauką i relacją nauka–wiara wypracowaną przez ks. prof. M. Hellera i jego współpracowników. Filozofia i chrześcijaństwo to studia dla osób, które chcą zgłębić problematykę współczesnej myśli chrześcijańskiej w relacji do filozofii, nauk matematyczno-przyrodniczych oraz szeroko rozumianej humanistyki. Philosophy in English to studia w całości w języku angielskim, gdzie studenci poznają fachową angielską terminologię filozoficzną, teksty niedostępne w języku polskim oraz rozwijają się w międzynarodowym środowisku. Tylko dla absolwentów studiów licencjackich z filozofii przygotowana została specjalność nauczycielska, pozwalająca w sposób kompetentny nauczać filozofii i etyki. Na studiach magisterskich starannie przygotowujemy do kariery akademickiej osoby zainteresowane studiami trzeciego stopnia. Dyplom jest równoważny z dyplomem licencjata kościelnego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną.


Dane teleadresowe

ul. Kanonicza 9/203
31–002 Kraków
12 370 86 08
wf@upjp2.edu.pl
wf.upjp2.edu.pl
fb.com/studiujfilozofienaUPJPII

Najnowszy numer można nabyć od 2 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy