Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Odkryj sekret umiejętności zmieniających życie! Jak studia filozoficzne na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS rozwijają myślenie, które otwiera drzwi do sukcesu w każdej dziedzinie.

Tekst ukazał się w „Filozofuj!” 2024 nr 3 (57), s. 62 (wersja elektroniczna).


> artykuł sponsorowany

Dobre studia filozoficzne to nie tylko bogaty i dobrze zrealizowany program nauki, to również przestrzeń, która inspiruje do dialogu i rozwoju. Tym, co studenci i absolwenci filozofii na WFiS UMCS wymieniają jako jedną z najcenniejszych cech tych studiów, jest niezwykle przyjazna i otwarta atmosfera panująca wśród społeczności Wydziału. To dzięki niej tworzy się przestrzeń dla uczestnictwa w fascynujących dyskusjach filozoficznych i rozwijania własnych horyzontów myślowych.

Od ekspertów i ekspertek w swoich dziedzinach studenci i studentki uczą się jasnego prezentowania swoich opinii oraz weryfikacji własnych przemyśleń przez konfrontację z argumentami innych. Wypracowane w ten sposób umiejętności analityczne i argumentacyjne są przydatne w wielu obszarach życia: od analizy informacji, przez konstruktywny dialog, po zdolność do podejmowania świadomych decyzji i odporność na manipulację. Profesjonalizm, zaangażowanie i otwartość kadry akademickiej potwierdzają się w tym, że przedmioty nauczane na kierunku filozofia na WFiS są wysoko oceniane przez studentów i studentki. Kwalifikacje dydaktyków z Wydziału wykraczają też często poza jeden kierunek kształcenia, co pozwala na pogłębienie analizy problemowej na zajęciach oraz rozszerzanie oferty kształcenia o zajęcia fakultatywne dopasowane do zainteresowań studenta. Dzięki temu studenci i studentki filozofii lepiej rozumieją różnorodność punktów widzenia, zauważają subtelne zależności i relacje między różnymi ideami oraz potrafią wykorzystać tę wiedzę w życiu codziennym. Stanowi to bezcenną umiejętność we wszystkich zawodach, nie tylko tych ściśle związanych z aktywnością intelektualną.

Wiele przedmiotów programowych na naszym Wydziale jest prowadzonych w formie konwersatoriów, co oznacza, że kładzie się duży nacisk na interakcje między wszystkimi uczestnikami zajęć. Rozwija to aktywność studentów oraz kształci umiejętność poprawnej argumentacji i dyskusji. Konwersatoria stawiają studentów w centrum procesu uczenia się, co przyczynia się do lepszego zrozumienia materiału i osiągania lepszych wyników w nauce. W świecie, w którym maszyny coraz częściej wyręczają nas w umiejętności przetwarzania danych, niezastąpione okazują się zdolność do krytycznej i uzasadnionej oceny oraz umiejętność zrozumienia cudzej perspektywy.

Na Wydziale Filozofii i Socjologii studenci i studentki mają wpływ na proces swojego kształcenia, samodzielnie wybierając część zajęć z oferty dydaktycznej. Około 30% zajęć stanowią przedmioty fakultatywne. Dzięki temu przyszli filozofowie i filozofki sami decydują, na czym chcą się skupić w swojej filozoficznej przygodzie. Do wyboru mają zarówno fakultety ogólne, jak i fakultety ściśle związane z filozofią. Pozwalają one na rozwój w trzech ścieżkach kształcenia: doradztwo i komunikacja w biznesie, kultury azjatyckie, filozofia teoretyczna.

Oprócz pomocy zaangażowanej, profesjonalnej i życzliwej kadry oraz możliwości samodzielnego wyboru ścieżki kształcenia, studenci i studentki filozofii na WFiS UMCS korzystają z dobrze przygotowanego i zbalansowanego programu studiów filozoficznych. Ten zapewnia im solidne fundamenty w różnych dziedzinach filozofii oraz dziedzinach pokrewnych, jednocześnie pozwalając im rozwijać umiejętności analityczne, krytyczne i refleksyjne oraz poszerzać zainteresowania w trakcie proseminariów i seminariów dyplomowych.

Absolwenci studiów filozoficznych na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS są w stanie zaoferować przyszłemu pracodawcy zestaw unikalnych kwalifikacji pożądanych na coraz bardziej wymagającym rynku pracy, który wyjątkowo docenia umiejętności analityczne oraz miękkie.

Odkryj fascynujący świat filozofii pod opieką naszych wykładowców, którzy z pasją wprowadzą Cię w świat sophii. Przekonaj się, że filozofia nie jest celem samym w sobie, lecz kluczem do sukcesu! Niech ta podróż wzbogaci Twoje życie i poszerzy horyzonty myślowe!


Dane teleadresowe

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20–031 Lublin
815 375 479
wfis@umcs.pl
filozofia.umcs.pl
wfis.umcs.pl
fb.com/wfis.umcs

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy