Artykuł Instytuty Studia filozoficzne

Wydział Filozofii KUL

Tekst ukazał się w „Filozofuj!” 2024 nr 3 (57), s. 56.


> artykuł sponsorowany

Czy zwierzęta mają umysł? Kto zamieszkuje światy możliwe? Czy sztuczna inteligencja może być niemoralna? W jaki sposób argumentować, by przekonać innych do swoich racji? To tylko część pytań, które podejmuje filozofia – jedna z najstarszych nauk świata, od dwóch i pół tysiąca lat nieodmiennie dowodząca swojej użyteczności. Studia filozoficzne na KUL‑u to unikatowe połączenie tej wielowiekowej tradycji i najnowszych badań, prowadzonych przez świetnych naukowców i zaangażowanych dydaktyków.

Od początku istnienia uczelni – a zatem od ponad stu lat – zgłębiamy fundamentalne pytania dotyczące świata i człowieka. Łączymy dorobek filozofii klasycznej z aktywnym zaangażowaniem w aktualnie prowadzone debaty w zakresie psychologii, sztucznej inteligencji i nauk przyrodniczych, poszukując racjonalnych rozwiązań dla najważniejszych problemów współczesności. Uczymy naszych studentów wytrwałości w poszukiwaniu prawdy, sztuki jasnego, nieszablonowego myślenia i wypowiadania się, argumentacji i wrażliwości na wartości.

Co oferujemy?

Kierunki studiów realizowane na Wydziale Filozofii obejmują – oprócz filozofii w języku polskim i angielskim – kognitywistykę, przywództwo i retorykę, sztuczną inteligencję, a także anglojęzyczne studia z antropologii stosowanej (applied anthropology). Choć każdy z nich cechuje się własną specyfiką, wznoszą się one na wspólnych fundamentach. Dzięki temu bez względu na realizowane studia nasz absolwent posiada gruntowną wiedzę w zakresie: (a) historii filozofii, dzięki której poznaje podstawowe pojęcia i problemy filozofii, nieodmiennie nurtujące nas aż do dzisiaj; (b) logiki i metodologii, które pozwalają mu na precyzję wypowiedzi, skuteczną argumentację i uczestnictwo w dyskusjach; © metafizyki, dającej wiedzę na temat odpowiedzi na najbardziej ogólne pytania, dotyczące wszechświata, człowieka i Boga; (d) etyki, oferującej racjonalne podstawy w sporach o moralną ocenę naszych czynów.
Studia na Wydziale Filozofii KUL cechują się różnorodnością postaw i podejść. Wśród naszej kadry znajdują się wybitni znawcy filozofii starożytnej i średniowiecznej, a także naukowcy zaangażowani w najnowsze debaty z zakresu psychologii poznawczej, współczesne spory bioetyczne czy badania nad autonomicznymi samochodami. Uczymy tolerancji wobec wielości perspektyw i zrozumienia dla odmiennych poglądów, a także umiejętności krytycznego podejścia do powszechnie podzielanych przekonań. Jesteśmy otwarci na debaty i spory prowadzone w duchu uczciwości i życzliwości dla oponenta. Dajemy możliwość podążania własnymi intelektualnymi ścieżkami, pełniąc funkcję przewodnika w indywidualnych filozoficznych poszukiwaniach!

Co możesz zyskać?

Studia na Wydziale Filozofii KUL dają możliwość intelektualnego rozwoju pod okiem kompetentnej i otwartej kadry, w stymulującym, wielokulturowym środowisku. Nasi studenci mogą włączyć się w działalność Koła Filozofii Studentów KUL, brać udział w licznie organizowanych konferencjach (m.in. podczas Tygodnia Filozoficznego, którego tradycja sięga przeszło sześćdziesięciu lat), anglojęzycznych wykładach gościnnych prowadzonych przez najważniejszych filozofów świata i ogólnopolskich szkołach letnich. Dzięki wykorzystaniu tych inicjatyw nasi studenci i absolwenci otrzymują liczne wyróżnienia, nagrody, stypendia i granty, a także odnoszą sukcesy na polu zawodowym.

Wydział Filozofii KUL intensywnie współpracuje z czołowymi ośrodkami filozoficznymi na świecie. Co roku gościmy u siebie największych uczonych, takich jak np. John Searle, Simon Blackburn, Peter van Inwagen, Richard Swinburne czy John Cottingham. Nasi pracownicy realizują międzynarodowe projekty badawcze i publikują w najlepszych czasopismach. Nie tylko stanowi to potwierdzenie renomy Wydziału, ale zapewnia również naszym studentom możliwość uczestnictwa w najbardziej aktualnych dyskusjach filozoficznych.

Co filozof może zaoferować przyszłemu pracodawcy?

Tempo przemian zachodzących we współczesnym świecie sprawia, że w karierze zawodowej coraz większą rolę odgrywają tzw. kompetencje miękkie: umiejętność analitycznego, logicznego myślenia, staranne formułowanie wypowiedzi, gotowość do szybkiego i skutecznego zdobywania nowej wiedzy w nieznanych wcześniej obszarach. Studia filozoficzne koncentrują się na wykształceniu tych zdolności, dzięki czemu odpowiadają potrzebom dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Jednocześnie wielość ścieżek realizowanych na naszym Wydziale pozwala na spełnianie swoich indywidualnych pasji w zakresie informatyki, logiki i sztucznej inteligencji, filozofii sztuki czy filozofii religii. Dzięki temu absolwent naszego Wydziału zyskuje konkretne umiejętności, które następnie może poszerzyć w toku dalszej nauki na innych kierunkach – studiach magisterskich lub podyplomowych.


Dane teleadresowe

Aleje Racławickie 14, 20–950 Lublin
81 445 42 51
filozof@amu.edu.pl
filozofia.kul.pl
philosophy.kul.pl
filozofiahybrydowa.kul.pl
fb.com/kul.filozofia
fb.com/philosophy.kul 

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy