Akcje Ogłoszenia

Wyniki plebiscytu Filozofowie ważni i bliscy. Edycja 2 – który z filozofów okazał się najważniejszy lub najbliższy?

Przedstawiamy Wam rozstrzygnięcie plebiscytu „Filozofowie wazni i bliscy. Edycja 2”. Który filozof cieszy się największym poważaniem, a który najgłębszą sympatią? Sprawdźmy!

Do przebrowadzenia plebiscytu na filozofów ważnych i bliskich zainspirował nas autor niniejszego podziału, Władysław Tatarkiewicz. To on po raz pierwszy sklasyfikował myślicieli na ważnych z punktu widzenia historii filozofii, oraz tych, którzy odegrali najwiekszą rolę w jego indywidualnym rozwoju filozoficznym, a więc mu najbliższych. Klasyfikacja ta pozwala osiągnąć kompromis pomiędzy tym co istotnie wpłynęło na bieg dziejów, a tym co ważne dla każdego z naszych Czytelników, którzy to odbyli przeróżne, ale równie istotne i inspirujące podróże filozoficzne.

Każdy z głosujących Czytelników miał do rozdysponowania 6 punktów w obu kategoriach, łącznie 12. Przykładowo, jeśli w kategorii filozofowie ważni Czytelnik podał Sokratesa, Platona i Arystotelesa, to kolejno przydzielone zostały punkty: 3 dla Sokratesa, 2 dla Platona i 1 dla Arystotelesa. Analogicznie punktacja wygląda w przypadku kategorii filozofowie bliscy. Zachęcamy do zapoznania się z listami rankingowymi, które są przepełnione barwnymi i arcyciekawymi postaciami ze świata z filozofii!

Zwycięzcami w kategorii filozofowie ważni są: 

  1. Platon – 98 punktów
  2. Drugie miejsce zajmują ex aequo:
    Arystoteles – 76 punktów
    Immanuel Kant – 76 punktów
  3. Sokrates – 39 punktów

Zwycięzcami w kategorii filozofowie bliscy są: 

  1. Platon – 28 punktów
  2. Sokrates – 21 punktów
  3. Søren Kierkegaard – 19 punktów

Niekwestionowanym zwycięzcą w obu kategoriach jest zatem Platon. Mimo tak ogromnej przewagi warto jednak zwrócić uwagę na filozofów dołach list, gdyż oni są ważni i bliscy co najmniej dla jednego z naszych Czytelników, zatem zasługują na zapoznanie się ich twórczością! Wszystkim, którzy wzięli udział w plebiscycie serdecznie dziękujemy 🙂

Najnowszy numer można nabyć od 2 listopada w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy