Aktualności Estetyka Patronaty Popularyzacja Video

Wyrzeźbić mądrość

wyrzezbic-madrosc
Wsparcie wszelkich mądrych działań na rzecz wprowadzenia filozofii do szkół – to jeden z celów przyświecających Zespołowi Porządnego Myślenia i bardzo bliski redakcji „Filozofuj!”. W ramach wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów Zespół prowadzi projekt „Porządne myślenie”. Jego owocem jest m.in. film „Wyrzeźbić mądrość. W poszukiwaniu form i znaczenia filozofii w edukacyjnej przestrzeni Wrocławia”, do którego obejrzenia gorąco zachęcamy. Nasz magazyn objął go patronatem medialnym. 


Film powstał we wnętrzach pracowni rzeźbiarskich Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. W filmie wykorzystano rysunek dr. Jakuba Jernajczyka oraz prace rzeźbiarskie studentów ASP.

Film ten powstał dzięki merytorycznej i organizacyjnej pracy zespołu projektu „Porządne Myślenie”. Autorami ogólnej koncepcji filmu są Katarzyna Kuczyńska oraz Sebastian Wachowiak.


Pierwsza edycja Porządnego myślenia spotkała się z uznaniem uczniów i nauczycieli – w ankiecie ewaluacyjnej zdecydowana większość uczestników wyraziła chęć dalszego udziału w zajęciach. Druga edycja, podobnie jak pierwsza, łączyła w sobie logikę – naukę o prawach prawdziwości i poprawnych rozumowaniach, z krytyczną filozofią społeczną – dziedziną skupioną wokół funkcjonowania struktur i mechanizmów społecznych, w tym politycznych, moralnych, medialnych. Skąd takie połączenie dziedzin? Świadome uczestnictwo zarówno w lokalnej, jak i globalnej strukturze społecznej wymaga postawy nienaiwnej, myślącej, krytycznej, ale nie ciągle podejrzliwej czy nieufnej – przeciwnie, wymaga postawy aktywnej i konstruktywnej. Krytyczna refleksja społeczna, filozoficznie wykorzystująca elementy wiedzy logicznej, pozwala obnażyć to, co w komunikacji i procesach społecznych ukryte i tym samym działające pomimo woli, a więc stanowi warunek sine qua non autonomii intelektualnej i moralnej. Pośród zagadnień logicznych pojawiały się elementy teorii definicji, teorii argumentacji, przetwarzania informacji społecznej, sztuki dyskusji, przekonywania i ścisłego wyrażania się, typologii pytań; filozofia społeczna odpowiadać będzie za omówienie zagadnienia wpływów społecznych, manipulacji społecznej oraz zastosowań teorii gier w badaniach nad materią społeczną. Projekt ten opiera się na przekonaniu, że umiejętności społeczne, takie jak efektywna komunikacja, współpraca, krytyczne nastawienie do subtelnych form wykluczenia i manipulacji czy rozwiązywanie konfliktów, ufundowane są w umiejętnościach ściśle logicznych, takich jak stawianie hipotez, ścisłe wyrażanie się, umiejętne przeprowadzanie argumentacji i rozumowań, wrażliwość na niejasność, nieostrość, niepoprawność używanych definicji czy rozpoznawanie językowych form manipulacji.

Zajęcia w szkołach w edycji 2015/2016 Porządnego Myślenia prowadzili: dr Katarzyna Kuczyńska, dr Justyna Kostaś, dr Bartłomiej Skowron, dr Roland Zarzycki, dr Marcin Łazarz, dr Łukasz Nysler, dr Marcin Wróbel, mgr Krzysztof Siemieńczuk, mgr Wiktor Figiel, mgr Sebastian Wachowiak.

Zespół pragnie podziękować firmie StamtadFilm za życzliwe wsparcie projektu „Porządne Myślenie”.

Kontakt:

pobrane
http://www.akademia.wroc.pl/
http://nauczaniefilozofii.uni.wroc.pl/


Zachęcamy do dyskusji pod tekstem lub na naszym fanpage’u.

Najnowszy numer można nabyć od 2 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy