Aktualności Patronaty Wydarzenia

Wystawa „Filozoficzne Zoo” i Seminarium „Myśli na wybiegu” już 24 listopada we Wrocławiu

Akademia Młodych Uczonych i Artystów zaprasza na seminarium „Myśli na wybiegu” poświęcone edukacji i popularyzacji filozofii, towarzyszące wystawie projektu „Filozoficzne Zoo”. „Filozofuj!” objęło patronat medialny nad tym wydarzeniem.

Spotkanie odbędzie się 24.11.2017 we Wrocławskim Cen­trum Aka­demickim (Rynek 13, I piętro).

Prele­gen­ci Prof. Adam Grob­ler oraz dr Jakub Jer­na­jczyk (twór­ca wys­tawy „Filo­zoficzne zoo”) są stały­mi autora­mi mag­a­zynu „Filo­zo­fuj!”

Pro­gram sem­i­nar­i­um:

17.00    rozpoczę­cie spotka­nia
              wprowadze­nie dr Bartłomiej Skowron

17.10    prof. Adam Grob­ler:
              Epis­te­mo­log­icz­na zebra

17.40    dr Justy­na Głowala:
              Czego nie robi osioł Buri­dana? – czyli kil­ka słów o wol­noś­ci wyboru

18.10    dr Bartłomiej Skowron:
              Filo­zoficzne Zoo i sza­lony Sokrates

18.40    dr Jakub Jer­na­jczyk:
              Myślę, więc gryz­molę

19.10    dyskus­ja z udzi­ałem słuchaczy
              prowadze­nie prof. Marek Magdzi­ak

Spotkanie zakończy się przed godz­iną 20.00

Przed rozpoczę­ciem sem­i­nar­i­um zaprasza­my Państ­wa do obe­jrzenia wys­tawy „Filo­zoficzne Zoo” w galerii ulicznej Szews­ka Pas­ja we Wrocław­iu (ul. Szews­ka, między ul. Kot­larską a Nożown­iczą).

Orga­ni­za­tora­mi wydarzenia są:
Akademia Sztuk Pięknych im. Euge­niusza Gep­per­ta we Wrocław­iu
oraz Akademia Młodych Uczonych i Artys­tów.

Wydarze­nie na face­booku

Najnowszy numer można nabyć od 13 grudnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2019 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy