Aktualności Patronaty Relacje i reportaże Wydarzenia

Wystawa fotografii Romana Ingardena „Filozof i fotograf” w MOCAK‑u [relacja]

W Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK trwa wystawa „Filozof i fotograf”. Ekspozycja prezentuje twórczość fotograficzną Romana Ingardena. Jest więc świetną okazją do skonfrontowania myśli filozoficznej i praktyki fotograficznej Ingardena.

Zapisz się do naszego newslettera

Wysta­wa foto­gra­fii Roma­na Ingar­de­na „Filo­zof i foto­graf”, fot. Dział Pro­mo­cji MOCAK‑u

Wysta­wa foto­gra­fii Roma­na Ingar­de­na „Filo­zof i foto­graf”, fot. Dział Pro­mo­cji MOCAK‑u

Wysta­wa foto­gra­fii Roma­na Ingar­de­na „Filo­zof i foto­graf”, fot. Dział Pro­mo­cji MOCAK‑u

 

Czas trwa­nia wysta­wy: 12.05.2020–27.09.2020

Miej­sce: MOCAK Muzeum Sztu­ki Współ­cze­snej w Kra­ko­wie, ul. Lipo­wa 4,0–702 Kra­ków

Kura­tor: Mar­le­na Niko­dy


Filo­zo­fuj!” obję­ło wysta­wę patro­na­tem medial­nym.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy