Wywiady

Wywiad z Krzysztofem Zanussim w ramach projektu „Film i filozofia. Spotkania”

Polskie Towarzystwo Leibnizjańskie i Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na premierę filmu „Krzysztof Zanussi o filmie i filozofii”, który powstał w ramach projektu „Film i filozofia. Spotkania”.

Wywiad z reżyserem Krzysztofem Zanussim został przygotowany w ramach projektu „Film i filozofia. Spotkania”. W przeprowadzonej przez profesora Bogusława Pazia rozmowie Krzysztof Zanussi, jako były student filozofii, opowiada m.in. o zaletach studiów filozoficznych i zachęca do ich podjęcia.


Premiera wywiadu odbyła się 15 czerwca 2022 roku. 20 czerwca reżyser wygłosił natomiast prelekcję w Auli Leopoldina na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykład był zatytułowany „Sceny niechciane”.


Projekt „Film i filozofia. Spotkania” dotyczy problematyki i wpływów filozofii w filmie – polskim i światowym. Pod względem filozoficznym skupia się na historii filozofii, estetyce, aksjologii i etyce.  Ma na celu, po pierwsze, odnajdywanie wspólnych dróg filozofii i filmu poprzez wskazywanie na tematy i problemy obecne w obu dziedzinach. Po drugie, projekt zmierza do popularyzacji filozofii poprzez wskazywanie na jej związki z filmem, aktualnie od ponad półwiecza najpopularniejszą dziedzinę sztuki na wszystkich kontynentach. Po trzecie, poprzez ukazywanie problematyki filozoficznej, projekt ma na celu również popularyzację sztuki filmowej, historii oraz teorii filmu.  Przedsięwzięcie kierowane jest do środowiska akademickiego i pozaakademickiego: licealnego, nauczycielskiego i wszystkich, którzy oglądają cokolwiek poza telewizyjnymi serialami.Wywiad jest efektem spotkania w końcu września 2021 roku w domu profesora Krzysztofa Zanussiego w Laskach-Łomiankach pod Warszawą. W przygotowaniu jest druga część tego wywiadu, który jest częścią projektu „Film i filozofia. Spotkania”. Do tego projektu należy m.in. monografia prof. Bogusława Pazia pt. „Zanussi – arystokrata i następcy Protagorasa. Esej o filmie, filozofii i historii.”, pisana w ramach stypendium Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (MKDNiS) oraz ogólnopolski konkurs z nagrodami, który ma zostać ogłoszony na początku października br. (jednym ze sponsorów jest m.in. MKiDN i firma Bergson produkująca odzież sportową). Nad konkursem, którego tematem konkursu są związki związków filmu i filozofii w filmografii, patronat przyjęli: sam Reżyser, Rektor UWr oraz czasopismo „Studia filmoznawcze” (w trakcie prowadzone są starania o patronat ministra prof. Piotra Glińskiego i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej).Wywiad z Krzysztofem Zanussim
Więcej o projekcie „Film i filozofia. Spotkania”

Organizatorzy:
Uniwersytet Wrocławski
Polskie Towarzystwo Leibnizjańskie

🚫 OSTRZEŻENIE: NASZ MAGAZYN NA SKRAJU ZAGROŻENIA! 🚫 Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2023 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

2 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Miło znaleźć informację o wywiadzie w ramach projektu “Film i filozofia. Spotkania” i wizycie Krzysztofa Zanussiego na Uniwersytecie Wrocławskim, wspaniałe wydarzenie! Relacjonują Państwo: “W przeprowadzonej przez profesora Bogusława Pazia rozmowie Krzysztof Zanussi, jako były student filozofii, opowiada o zaletach studiów filozoficznych i zachęca do ich podjęcia”. Niestety, opis nie pokrywa się wcale z treściami przedstawionymi w wywiadzie — warto dokonać korekty. Można także umieścić wywiad w interaktywnym oknie, ponieważ link mało widoczny. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam, Paweł

    • Bardzo dziękujemy za informację zwrotną i cenne sugestie.
      Wywiad został już umieszczony w interaktywnym oknie. Co do wspomnianego zdania, w którym reżyser Krzysztof Zanussi „opowiada o zaletach studiów filozoficznych i zachęca do ich podjęcia”, to w pierwszej części rozmowy ten temat się pojawia. Wywiad dotyczy głównie relacji filozofii i filmu i ma znacznie bogatszą tematykę, ale studiowanie filozofii zostaje wspomniane. Dlatego postanowiliśmy dodać do tego zdania „m.in.”, żeby zapowiedź była bardziej zgodna z treścią wywiadu.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy