Aktualności Konkurs Logiczny Konkursy Logika Ogłoszenia Patronaty

XI Ogólnopolski Konkurs Logiczny

Zapraszamy do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Logicznym organizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Celem Konkursu jest rozwój sprawności logicznego myślenia u młodzieży. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i odbywa się corocznie w dwóch etapach, o których przeczytacie w dalszej części wpisu.

Głównym organizatorem konkursu sprawującym opiekę merytoryczną nad konkursem jest Instytut Filozofii KUL (w szczególności Katedra Logiki KUL). Współorganizatorem Konkursu jest Fundacja Rozwoju KUL.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Nasza redakcja objęła kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego swoim patronatem medialnym.


Warunki przystąpienia:
Warunkiem przystąpienia do I etapu Konkursu jest Rejestracja Szkoły ponadpodstawowej i wskazanie Opiekuna, który przeprowadzi szkolny etap Konkursu za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.
Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca 2023 r. Formularz jest dostępny na stronie organizatora: https://konkurslogiczny.kul.pl.

Rejestracja uczestników i szkoły:

Szkoła zgłasza udział przewidywanej liczby uczniów za pośrednictwem formularza rejestracyjnego do 31 marca 2023 r.

Równocześnie uczestnicy (uczniowie) szkolnego etapu konkursu dokonują samodzielnej rejestracji na platformie Moodle konkursu do 31 marca 2023 r.

  • Podczas rejestracji uczniowie zobowiązani są do podania danych adresowych szkoły włącznie z numerem REGON.
  • Po zarejestrowaniu uczestnicy są zobowiązani do przesłania za pośrednictwem platformy Moodle konkursu kopii (wyraźne zdjęcie lub skan) wydrukowanych i podpisanych oświadczeń i klauzuli informacyjnej.
  • Potwierdzenie zarejestrowanych uczestników przez szkołę – do 14 kwietnia 2023 r.

Etapy:
  • Etap I: szkolny – odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 r. (czwartek) w godzinach 09.00–10.00 CET. Uczniowie biorący udział w konkursie wypełnią testy konkursowe online. Test składający się z pytań zamkniętych powinien być rozwiązany w czasie jednej godziny lekcyjnej, tj. 45 minut.
  • Wyniki – Komisja Konkursowa do 30 kwietnia 2023 r. dokona sprawdzenia testów konkursowych i ogłosi wyniki szkolnego etapu konkursu. Wyłonieni zostaną zwycięzcy pierwszego etapu konkursu.
  • Etap II: finałowy – odbędzie się 15 czerwca 2023 r. w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Nasza redakcja zachęca do brania udziału w konkursie oraz sprawdzenia swoich sił w etapie szkolnym.
W ubiegłym roku 985 uczniów z 78 szkół ponadpodstawowych z całej Polski 2022 r. wzięło udział w Etapie Szkolnym X Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego.
Do Etapu finałowego zostało zakwalifikowanych niemal 140 uczniów.
Komplet informacji o Konkursie wraz z Regulaminem Konkursu znajduje się na stronie https://konkurslogiczny.kul.pl.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy