Aktualności Patronaty Wydarzenia

XI Polski Zjazd Filozoficzny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

XI Zjazd Filozoficzny w Lublinie

W dniach 9–14 września 2019 roku odbędzie się w Lublinie XI Polski Zjazd Filozoficzny. Gospodarzem Zjazdu jest Wydział Filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, który wchodzi właśnie w drugie 100-lecie swego istnienia. Przewodniczącą Komitetu Programowego XI PZF jest dr hab. Monika Walczak, prof. KUL, Dziekan Wydziału Filozofii KUL.

Polski Zjazd Filozoficzny stanowi przede wszystkim wyjątkową okazję do zaprezentowania aktualnie prowadzonych badań i dyskusji oraz refleksji nad rolą filozofii w kontekście szybkich przemian, którym współcześnie podlega nauka i cała kultura. Jest to wydarzenie cykliczne o randze ogólnopolskiej. Idea przyświecająca organizatorom jest taka, by objąć zasięgiem możliwie wszystkie dyscypliny filozoficzne.

Pierwszy Polski Zjazd Filozoficzny został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne w 1923 r. we Lwowie. Głównym zagadnieniem poruszanym podczas obrad plenarnych był problem wolności woli oraz teorii czynu. W zjeździe tym wzięło udział 123 uczestników z różnych ośrodków naukowych, m.in.: z Krakowa, Lwowa, Wilna, Warszawy czy Poznania.

Podczas Zjazdu odbędą się wykłady plenarne, obrady w 20 sekcjach tematycznych a także dodatkowe sympozja i dyskusje panelowe oraz wydarzenia towarzyszące. W sumie zaplanowano ponad 600 referatów. Swoją obecność zapowiedziało ponad 500 osób, w tym czołowi reprezentanci polskiej filozofii.

Patronat Honorowy nad XI Polskim Zjazdem Filozoficznym objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Filozofuj!” objęło XI Zjazd Filozoficzny patronatem medialnym.

Ramowy program, listę sekcji tematycznych oraz inne niezbędne informacje dostępne są na stronie: www.zjazdfilozoficzny.pl

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy