Aktualności Konkurs Logiczny Ogłoszenia Patronaty

XII Ogólnopolski Konkurs Logiczny

Zapraszamy do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Logicznym organizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

To już kolejna edycja tego fascynującego konkursu, której redakcja magazynu „Filozofuj!” z przyjemnością patronuje.


Warunki przystąpienia:

Warunkiem przystąpienia do I etapu Konkursu jest rejestracja szkoły oraz wskazanie Opiekuna, który przeprowadzi szkolny etap konkursu za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego do 31 marca 2024 r.


Cel konkursu oraz rejestracja uczestników i szkoły:

Celem tego wyjątkowego konkursu jest rozwijanie sprawności logicznego myślenia u młodzieży z uczelni ponadpodstawowych. Rywalizacja odbywa się corocznie w dwóch etapach. Uczniowie biorący udział w I etapie dokonują samodzielnej rejestracji na platformie Moodle, podając dane adresowe szkoły włącznie z numerem REGON.

Po zakończeniu rejestracji (8 kwietnia 2024 r.) Szkolny Opiekun Konkursu Logicznego jest zobowiązany do przesłania potwierdzonej listy uczestników w formie elektronicznej (wyraźne zdjęcie lub skan) na adres logika@kul.pl do 10 kwietnia 2024 r.


Etap I – szkolny odbędzie się we czwartek 12 kwietnia 2024 r. w godz. 09.00–10.00, może być przeprowadzony poza szkołą lub, jeśli warunki epidemiczne na to pozwolą, na terenie szkoły. Uczniowie biorący udział w konkursie wypełniają testy konkursowe bez pomocy osób trzecich. Test powinien być rozwiązany w czasie jednej godziny lekcyjnej tj. 45 minut.

Komisja Konkursowa do 30 kwietnia 2024 r. dokona sprawdzenia testów konkursowych i ogłosi wyniki szkolnego etapu konkursu. Wyłonieni zostaną zwycięzcy pierwszego etapu konkursu.

Do II (finałowego) etapu konkursu awansuje:

  • po dwoje uczniów, którzy w I etapie (szkolnym) uzyskali w swojej szkole największą liczbę punktów (o ile uzyskają oni co najmniej 30% łącznej liczby punktów możliwych do zdobycia w tym etapie),
  • 15 uczniów, spoza osób wymienionych w punkcie (2), które uzyskały w I etapie konkursu największą liczbę punktów.

Regulamin oraz szczegóły dotyczące etapu II znajdują się na oficjalnej stronie konkursu: https://konkurslogiczny.kul.pl.


Finał konkursu odbędzie się w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.


Zapraszamy do udziału i życzymy owocnej rywalizacji!

Redakcja magazynu „Filozofuj!”


Prowadzenie portalu filozofuj.eu – finansowanie

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy