Konferencje Ontologia

XXI Ogólnopolskie Sympozjum „Spór o metafizykę”

W dniu 6 grudnia 2018 roku (czwartek) Katedra Metafizyki KUL wraz z Katedrą Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa oraz Polskim Towarzystwem Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino) organizuje XXI Ogólnopolskie Sympozjum na temat: „Spór o metafizykę” z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki” z okazji 10. rocznicy śmierci Ojca Prof. Mieczysława A. Krąpca.

Podczas debaty naukowej zostanie podjęta próba ukazania metafizyki w kontekście sporów filozoficznych o jej rozumienie toczących się w ramach różnych tradycji. Celem dyskusji jest odpowiedź na pytanie: czym jest metafizyka, a także co jest jej przedmiotem. Ponadto zostanie podjęte zagadnienie doświadczenia w punkcie wyjścia poznania filozoficznego, jak również relacji metafizyki do innych działów filozofii.

Okazją do podjęcia refleksji na ten temat jest 10. rocznica śmierci Ojca Prof. M. A. Krąpca, jednego z najwybitniejszych współczesnych metafizyków, współzałożyciela Lubelskiej Szkoły Filozoficznej. Podczas sympozjum zostanie przybliżony jego wkład w rozwój filozofii. Na uwagę zasługuje szczególnie wysiłek o. Krąpca włożony w budowanie współczesnej wersji metafizyki oraz wydobycie specyfiki poznania metafizycznego. Pragniemy ukazać, że metafizyka w nurcie filozofii realistycznej pełni doniosłą rolę poznawczą, a także kulturotwórczą.
W dyskusji podczas sympozjum wezmą udział filozofowie z polskich ośrodków naukowych (UJ, UPJPII, UKSW, , Akademii Ignacjanum w Krakowie, KUL), zajmujący się problematyką metafizyczną.

Sympozjum odbędzie się 6 grudnia 2018 (czwartek) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Auli 113 Centrum Transferu Wiedzy (CTW) zlokalizowanym na ul. Radziszewskiego 7, 20–039 Lublin.

PROGRAM

10.00 Otwarcie – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

I. Czym jest metafizyka? – prowadzenie: dr Wojciech Daszkiewicz (KUL)
10.15 — 11.15 – trójgłos (po 20 minut): ks. prof. dr hab. Jarosław Jagiełło (UPJPII), dr hab. Sebastian T. Kołodziejczyk (UJ), prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL)
11.15 – 11.45 – Dyskusja
11.45 – 12.00 – Przerwa na kawę

II. Co jest przedmiotem metafizyki? – prowadzenie: dr Wojciech Daszkiewicz (KUL)
12.00 – 13.00 – trójgłos (po 20 minut): prof. dr hab. Marek Piwowarczyk (KUL), prof. dr hab. Jacek Grzybowski (UKSW), prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (KUL)
13.00 – 13.30 – Dyskusja
13.30 – 14.30 – Przerwa obiadowa

III. Rola doświadczenia w punkcie wyjścia – prowadzenie: ks. dr Paweł Tarasiewicz (Adler-Aquinas Institute)
14.30 – 15.30 – trójgłos (po 20 minut): prof. dr hab. Piotr Duchliński (Akademia Ignatianum Kraków), prof. dr hab. Jacek Wojtysiak (KUL), ks. dr hab. Tomasz Duma (KUL)
15.30 – 16.00 – Dyskusja
16.00 – 16.15 – Przerwa

IV. Metafizyka a inne działy filozofii – prowadzenie: ks. dr Paweł Tarasiewicz (Adler-Aquinas Institute)
16.15 – 16.55 – dwugłos (po 20 minut): prof. dr hab. Zenon Roskal (KUL), dr hab. Paweł Gondek (KUL)
16.55 – 17.15 – Dyskusja

V. Co M. A. Krąpiec wniósł do współczesnej metafizyki (filozofii)? – prowadzenie ks. dr Paweł Tarasiewicz
17.15–18.15 – dyskusja panelowa (po 15 minut): ks. prof. dr hab. Jan Sochoń (UKSW), dr hab. Gabriela Besler (), dr hab. Katarzyna Stępień (KUL), prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL)
18.15 – 18.45 Dyskusja

18.45 Zamknięcie obrad – prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB (KUL)


Organizatorzy:
Katedra Metafizyki KUL
Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL
Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu – oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy