Aktualności akademickie Konferencje Wydarzenia

XXIV Sympozjum z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki”, „Świat zamknięty”. Filozoficzne spory wokół naturalizmu

Drodzy Czytelnicy, w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na XXIV Sympozjum z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki”, które odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (aula CTW-113) w dniu 9 grudnia (piątek) 2022 roku na temat: „Świat zamknięty”. Filozoficzne spory wokół naturalizmu.

Zgodnie z zamysłem inicjatorów cyklu – śp. o. prof. M.A. Krąpca OP i śp. ks. prof. A. Maryniarczyka SDB – sympozjum cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki” poświęcone jest refleksji nad najważniejszymi problemami filozoficznymi, jak i popularyzowaniu filozofii rozwijanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Tegoroczna debata dotyczyć będzie problemu naturalizmu we współczesnej filozofii i kulturze, który przejawia się w postaci materialistycznej wizji świata i człowieka, przenikającej różne wymiary życia indywidualnego i społecznego cywilizacji zachodniej, nie wyłączając w ostatnich latach także Polski.

Skutki materializmu uwidoczniają się m.in. w negowaniu istnienia jakiegokolwiek metafizycznego czy nadprzyrodzonego wymiaru rzeczywistości, a w konsekwencji w redukowaniu życia ludzkiego jedynie do perspektywy doczesnej, zaś samego człowieka wyłącznie do tworu przyrody. Analogicznie do czasów PRL‑u, kiedy filozofia na KUL stanowiła znaczące intelektualne antidotum na narzucaną przez marksizm materialistyczną interpretację świata i człowieka, chcemy i dzisiaj – podążając za myślą wybitnych przedstawicieli Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (m.in. M.A. Krąpca i K. Wojtyły) – podjąć filozoficzny namysł, który ma na celu stawienie czoła współczesnym tendencjom naturalistycznym, znajdującym licznych propagatorów szczególnie wśród reprezentantów kulturowego neomarksizmu czy postmodernizmu.

Grono prelegentów stanowią znakomici filozofowie z różnych ośrodków akademickich, dzięki czemu można oczekiwać, że debata będzie miała nie tylko interesujący przebieg, ale także wniesie istotny wkład w dyskusję ze stanowiskami naturalistycznymi.


Harmonogram:

9 grudnia (piątek) 2022
CTW – 113
(transmisja online na stronie www.filozofia.kul.pl)
10.00 – 10.15 — Otwarcie – Rektor KUL, ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

I. Świat – prowadzenie: dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
10.15 – 10.45 — Wiele twarzy naturalizmu – ks. dr hab. Tadeusz Pabjan, prof. UPJPII
10.45 – 11.15 — Dyskretny urok naturalizmu, czyli o naturalizmie jako wytrychu pojęciowym – prof. dr hab. Zenon Roskal (KUL)
11.15 – 11.45 — Czy jesteśmy skazani na materializm? – prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (KUL)
11.45 – 12.15 — Dyskusja

12.30 — Msza Święta w intencji śp. ks. prof. Andrzeja Maryniarczyka z okazji 2. rocznicy śmierci – przewodniczy i homilię wygłosi J.E. ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec
13.30 – 14.30 — Przerwa na obiad

II. Człowiek – prowadzenie: dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
14.30 – 15.00 — „Człowiek zamknięty”. Problem indywidualizmu i materializmu antropologicznego – bp dr hab. Jacek Grzybowski, prof. UKSW
15.00 – 15.30 — Projekt wiecznego pokoju — spojrzenie krytyczne – prof. dr hab. Aleksander Bobko, Senator RP (URz)
15.30 – 16.00 — Człowiek we wspólnocie osób (ujęcie Karola Wojtyły) – prof. dr hab. Jarosław Merecki (Pontificia Università Lateranense, Rzym)
16.00 – 16.30 — Dyskusja
16.30 – 16.45 — Przerwa na kawę

III. Bóg – prowadzenie: dr hab. Wojciech Daszkiewicz
16.45 – 17.15 — Prawda i racjonalność a ateizm: kilka uwag na kanwie współczesnych sporów teistów z ateistami – prof. dr hab. Piotr Gutowski (KUL)
17.15 – 17.45 — Bóg czy Natura? – dr hab. Włodzimierz Dłubacz (KUL)
17.45 – 18.00 — Dyskusja
18.00 — Zamknięcie obrad – ks. dr hab. Tomasz Duma


Organizatorzy: Katedra Metafizyki KUL, Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (oddział Società Internazionale Tommaso d’Aquino)

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy