Vblog Video

Filobuzz #1: Youtuberski przegląd serwisu „Filozofuj!”

Co ciekawego można przeczytać w naszym serwisie? Możecie obejrzeć. Vbloger „Światły”, czyli Damian Nowak, specjalnie dla Was zrobił filobuzz #1, czyli pierwszy odcinek tego, co ciekawego słuchać na filozofuj.eu. Serdecznie dziękujemy! Mamy nadzieję, że Wy też to docenicie. Zachęcamy do obejrzenia.

Zapisz się do naszego newslettera

W roku 2020 filo­zofia może być tak samo waż­na, jak infor­maty­ka i język ang­iel­s­ki.
0:45 — Czy filo­zofia jest inwest­y­cją w przyszłość?
1:28 — Dlaczego dzieci potrze­bu­ją filo­zofii?
2:13 — Dzieci to urodzeni filo­zo­fowie
3:13 — Filo­zo­fowanie z dzieć­mi prze­ciw ter­ro­ryz­mowi
3:47 — Filo­zofia poma­ga dzieciom w nauce
5:41 — Nauczanie filo­zofii w szkole zmienia sposób myśle­nia uczniów
6:58 — Filo­zofia – jedyny GPS w świecie przekon­ań i wartoś­ci
8:51 — Myśl log­icznie, dzieci­aku!
9:49 — Zagra­jmy w filo­zofię
10:35 — Filo­zo­fowanie bez bari­er
12:12 — Pytanie do widzów
12:29 — Kon­fer­enc­ja naukowa: Jak uczyć filo­zofii i ety­ki w szkole?

►►► SUBSKRYBUJ PO WIĘCEJ ► http://bit.ly/1OWn88p
►► WIZYTÓWKAhttp://swiatly.ct8.pl
GRUPA SMMhttp://bit.ly/1LB0FmB
FANPAGEhttp://on.fb.me/1npgMIr
TWITTERhttps://twitter.com/swiatlyfilozof
BLOGhttps://swiatly.wordpress.com

Klika­jąc ? i komen­tu­jąc film spraw­iasz, że może zobaczyć go więcej osób, bo Youtube pro­ponu­je na głównej stron­ie najbardziej akty­wne filmy.
Z góry dzięku­je za pomoc. ?

►► FILOZOFUJ! ► https://filozofuj.eu
► Artykuły z Filo­zo­fuj!:
1. https://filozofuj.eu/filozofia-inwesty…
2. https://filozofuj.eu/dlaczego-dzieci‑p…
3. https://filozofuj.eu/dzieci-to-urodzen…
4. https://filozofuj.eu/filozofowanie-dzi…
5. https://filozofuj.eu/filozofia-pomaga-…
6. https://filozofuj.eu/nauczanie-filozof…
7. https://filozofuj.eu/filozofia-jedyny-gps
8. https://filozofuj.eu/dorota-monkiewicz…
9. https://filozofuj.eu/dorota-monkiewicz…
10. https://filozofuj.eu/filozofowanie-bez…
11. https://filozofuj.eu/uczyc-filozofii‑e…

Wyko­rzys­tane filmy:
1. Filo­zo­fowie (2013), reż. John Hud­dles.
2. Ciało ped­a­gog­iczne (2013), reż. Pierre-François Mar­tin-Laval.
3. Początek (2014), reż. Mike Cahill.
4. Jestem Bogiem (2011), reż. Neil Burg­er.
5. https://www.youtube.com/watch?v=Hj8‑y…
6. https://www.youtube.com/watch?v=aU9o1…
7. https://www.youtube.com/watch?v=3U5nT…
8. https://www.youtube.com/watch?v=MfNt4…
9. https://www.youtube.com/watch?v=ZSt9t…

Wyko­rzys­tane zdję­cia:
1. https://s‑media-cache-ak0.pinimg.com/…
2. http://conexiones.digital/wp-content/…
3. http://www.5harfliler.com/wp-content/…
4. https://upload.wikimedia.org/wikipedi…

Muzy­ka:
1. 800 Lives, Everet Almond.
2. Prog Cli­ma­tion, Josh Kirsch.
3. Retreat, Jason Farn­ham.
4. The Creek, Topher Mohr and Alex Ele­na.
5. Get Out­side, Jason Farn­ham.
6. Hey Sailor, Let­ter Box.
7. Kicked Up Pumps, Audionautix.com.
8. Acoustic Gui­tar 1, Audionautix.com.
9. Medi­um Rock, Audionautix.com.
10. Marathon Man, Audionautix.com.
Na licencji Cre­ative Com­mons Attri­bu­tion (https://creativecommons.org/licenses/…)
Wykon­aw­ca: http://audionautix.com

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy