Aktualności Konferencje Patronaty

Z powrotem do Arystotelesa

Konferencja „Z powrotem do Arystotelesa” to kolejna ciekawa inicjatywa związana z obchodami ustanowionego przez UNESCO Roku Arystotelesa. Jej projekt pomyślany jest tak, by każdym z 28 wystąpień popularnych przywołać słowa Filozofa ze Stagiry. Będzie można ich wysłuchać 19 i 20 października w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Patronem konferencji jest magazyn „Filozofuj!”.

Po 24. stuleciach sięgamy do dzieł Stagiryty, by odpowiedzieć na pytanie: Cóż dziś po Arystotelesie? Czy hasło powrotu do dzieł największego greckiego filozofa jest w naszych czasach wciąż jeszcze uprawnione? A jeśli tak, to w jakiej dziedzinie?

Prezentowana tematyka konferencji w pierwszym dniu (19 X) dotyczy wprost samego Arystotelesa, natomiast w dniu następnym (20 X) w grę wchodzi dziedzictwo jego myśli od średniowiecza po XX wiek. Poszczególne wystąpienia będą trwały do 15 minut, a po każdym z nich odbędzie się dyskusja.


Program

19 październik 2016

Sesja przedpołudniowa (9.15–13.00)

1)  Dr Tomasz Tiuryn
Język i znaczenie w filozofii Arystotelesa. Rozważania na marginesie Peri hermeneias

2)  Dr Tomasz Albiński
O problemie kwadratu logicznego dla sylogistyki modalnej Arystotelesa

3)  Dr hab. Mikołaj Domaradzki
Problem wieloznaczności w dialektyce Arystotelesa. Filologiczno-filozoficzna rekonstrukcja Top. 1.15.

4)  Dr Andrzej Stefańczyk, Dr hab. Marek Lechniak
Entymemat w teorii retoryki Arystotelesa 

5)  Mgr Aleksandra Mathiesen
Logos – ethos – pathos. Środki przekonywania w retoryce Arystotelesa

6)  Prof. zw. dr hab. Krystyna Tuszyńska
Arystotelesowska definicja tragedii (Poet.1449 b 24–28) a definicja sofisty Gorgiasza (DK 82B23) w kontekście relacji dramaturg – widz. 

7)  Dr Iwona Wieżel
Arystoteles jako prekursor badań narratologicznych (Poet. 1450b)

 

Sesja popołudniowa (14.30–19.00)

1)  Dr Paweł Bleja
«O dobru orzeka się wielorako» – Z powrotem do agathologii Arystotelesa

2)  Dr Leszek Skowroński
O braku moralności w etyce Arystotelesa

3)  Dr Maciej Smolak
Problematyka odpowiedzialności w etyce Arystotelesa

4)  Dr hab. Wiesława Sajdek
„Istota państwowa”, „istota społeczna”, czy „zwierzę stadowe”? Definicja człowieka w kontekście Polityki Arystotelesa.

5)  Dr Małgorzata Budzowska
Emocje w procesie decyzyjnym według Arystotelesa

6)  Dr hab. Monika A. Komsta
Jedność księgi XII Metafizyki Arystotelesa w świetle analiz Temistiusza. Bóg jako intelekt. 

7)  Prof. dr hab. Marian A. Wesoły
Co było podstawą dla filozofii Arystotelesa? 

 

20 październik 2016

Sesja przedpołudniowa (9.00–13.00)

1) Dr Magdalena Jaworska-Wołoszyn
Arystotelesa zaginiony Sympozjon, czyli o winopiciu. Treść ocalałych świadectw i fragmentów. 

2) Dr Imelda Chłodna-Błach
Rola wielkoduszności u Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu

3) Dr Martyna Koszkało
Różnica między racjonalnymi a irracjonalnymi potencjami (Arystoteles Metafizyka 1046b) oczami Jana Dunsa Szkota

4) Dr Damian Kokoć
Awerroes i esencjalna reinterpretacja metafizyki Arystotelesa

5) Lic. Marcin Śrama
Recepcja logiki arystotelesowskiej w Dialektyce Johannesa Caesariusa

6) Dr Joanna Miksa
Arystoteles i Kant o roli wychowania w życiu moralnym podmiotu

7)  Mgr Marek Błaszczyk
Arystotelesa koncepcja przyjaźni a współczesne filozoficzne teorie miłości

8) Mgr Joanna Dobrzycka

Cnoty według Arystotelesa w ujęciu Alasdaira Macintyre’a

 

Sesja popołudniowa (14.30–19.00)

1)  Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
Arystoteles wobec trzech koncepcji retoryki

2)  Dr Krzysztof Kiedrowski
Metafizyczne podstawy psychologii poznania Arystotelesa

3)  Prof. dr hab. Danilo Facca
Aristoteles i mind-body problem

4)  Dr hab. Piotr W. Juchacz
Inspiracje Arystotelesowe: zbiorowa mądrość obywateli  jako źródło legitymizacji władzy politycznej

5)  Dr Piotr Makowski
Wątki arystotelesowskie  w prakseologii Tadeusza Kotarbińskiego

6)  Dr Andrzej W. Nowak
Czasoprzestrzenne uwarunkowanie – phronesis wg. Arystotelesa a zwrot ontologiczny we współczesnych studiach nad nauką i techniką 

7)  Cyprian Gawlik
Pojęcie prawdy u Arystotelesa w świetle fenomenologicznej interpretacji Martina Heideggera

Organizator:
Marian Andrzej Wesoły

Patronem konferencji jest magazyn „Filozofuj!”

logoF-150


Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Mielżyńskiego 27, Poznań
19–20 października 2016
Strona internetowa wydarzenia

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2024 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy