Zadania

Zadanie #11: Opracowanie memów filozoficznych

Zapisz się do naszego newslettera

 1. Typ zada­nia: grafi­ka.
 2. Ter­miny: zob. kalen­darz wydawniczy.
 3. Uwa­gi: zob. wyty­czne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

 1. Memy mogą być wyko­nane dowol­ną tech­niką.
 2. Rozmi­ar dla memów poziomych: 1200 x 804 px.
 3. Rozmi­ar dla memów pio­nowych: 1190 x 1200 px.
 4. Font uży­wany w memach: Impact, 72 pkt.
 5. Wymi­ary loga: 302 x 72 px.
 6. Logo w memach jest umieszczane w lewym dol­nym rogu, odsunięte od dol­nej i lewej krawędzi mema o 5 px.
 7. W memach czarno-białych sto­su­je­my kolorowe loga (w wer­sji pomarańc­zowej lub niebieskiej).
 8. W memach kolorowych sto­su­je­my czarno-białe loga (w wer­sji czarnej lub szarej).
 9. Logo białe wg uzna­nia.
 10. Efekt final­ny winien być zapisany w for­ma­cie pozwala­ją­cym na kom­presję bezs­trat­ną, np. tif, psd, png.

 

Wer­s­ja pio­nowa

 

 

Logo:

Przykład­owe memy są tutaj.

Mate­ri­ały moż­na przesyłać na adres e‑mail: filozofuj@academicon.pl.

Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy