Zadania

Zadanie #11: Opracowanie memów filozoficznych

 1. Typ zada­nia: grafi­ka.
 2. Ter­miny: zob. kalen­darz wydawniczy.
 3. Uwa­gi: zob. wyty­czne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

 1. Memy mogą być wyko­nane dowol­ną tech­niką.
 2. Rozmi­ar dla memów poziomych: 1200 x 804 px.
 3. Rozmi­ar dla memów pio­nowych: 1190 x 1200 px.
 4. Font uży­wany w memach: Impact, 72 pkt.
 5. Wymi­ary loga: 302 x 72 px.
 6. Logo w memach jest umieszczane w lewym dol­nym rogu, odsunięte od dol­nej i lewej krawędzi mema o 5 px.
 7. W memach czarno-białych sto­su­je­my kolorowe loga (w wer­sji pomarańc­zowej lub niebieskiej).
 8. W memach kolorowych sto­su­je­my czarno-białe loga (w wer­sji czarnej lub szarej).
 9. Logo białe wg uzna­nia.
 10. Efekt final­ny winien być zapisany w for­ma­cie pozwala­ją­cym na kom­presję bezs­trat­ną, np. tif, psd, png.

 

Wer­s­ja pio­nowa

 

 

Logo:

Przykład­owe memy są tutaj.

Mate­ri­ały moż­na przesyłać na adres e‑mail: filozofuj@academicon.pl.

Tagi

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy