Zadania

Zadanie #17: Wyszukiwanie i opracowanie polskojęzycznych newsów dotyczących filozofii

Zapisz się do naszego newslettera

  1. Typ zada­nia: dzi­en­nikarst­wo naukowe.
  2. Zakres: napisanie dwóch lub więcej notek na miesiąc.
  3. Uwa­gi: zob. wyty­czne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

Tekst powinien być napisany przys­tęp­nym, lekkim, klarownym, żywym, potoczystym językiem. Zadaniem auto­ra ma być zafas­cynowanie Czytel­ni­ka prezen­towanym przez siebie tem­atem i niedo­puszcze­nie do znuże­nia lek­turą.

Tekst powinien składać się z chwytli­wego tytułu, lidu (pier­wszy akapit po tytule zaw­ier­a­ją­cy w 2–3 zda­ni­ach najważniejsze infor­ma­c­je), kor­pusu (kole­jnych akapitów).

Rozmi­ar tek­stu: do 3000 znaków.

Źródła pozyska­nia mate­ri­ałów:

radio, telewiz­ja, prasa, Inter­net.

Pora­da

Pozyskanie ciekawych infor­ma­cji ułatwia korzys­tanie z Google Alerts. Trze­ba tylko utworzyć Alert i wpisać odpowied­nie hasło np.: filo­zofia.

Przykład

Zob. tutaj.


Zgłoszenia moż­na przesyłać na adres e‑mail: olga.tuznik@academicon.pl

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy