Zadania

Zadanie #19: Wykonywanie zdjęć okładek książek na Instagram

wolontariat
Poszukujemy do grona wolontariuszy osób chcących pomóc przy redakcji naszego profilu na Instagramie.

Zapisz się do naszego newslettera

Zadanie Wolon­tar­iusza będzie pole­gało na przesyła­niu zdjęć okładek książek filo­zoficznych, które będą pub­likowane na Insta­gramie w ramach już ist­niejącego cyk­lu. Wolon­tar­iusz samodziel­nie dobiera lit­er­aturę.

Cykl ma na celu zachęce­nie odbior­ców do zapoz­na­nia się z lit­er­aturą prezen­towaną na zdję­ci­ach.

 

Wyty­czne:

  1. Zdję­cie wykonu­je­my na białym, czystym tle (np. biały blat stołu lub biur­ka).
  2. Pro­por­c­je obrazu maj wynosić 1:1 (kwadrat).
  3. Zdję­cia mają być robione w nat­u­ral­nym, dzi­en­nym świ­etle.
  4.  Do każdej pozy­cji należy dodać jed­no- lub dwuz­dan­iowy opis, zachę­ca­ją­cy do sięg­nię­cia po daną pozy­cję.
  5. Do każdego zdję­cia należy dodać hash­tag #filo­zo­fuj #czy­ta­j­filo­zofię #nazwisko_autora #tytuł_książki #filo­zo­fu­jpole­ca #fun­dac­jaa­ca­d­e­mi­con.
  6. Zadaniem Wolon­tar­iusza będzie stworze­nie 3 zdjęć wraz z opisem i hash­taga­mi w ciągu miesią­ca

 

Zain­tere­sowany? Prześlij nam CV i kil­ka słów o sobie, dlaczego mamy wybrać aku­rat Ciebie.

Maile moż­na przesyłać na adres: olga.tuznik@academicon.pl.

Powrót do listy zadań >

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy